Fler veterinärer behövs för stora djur

Viktigt med framtida statligt veterinäransvar

Till hösten redovisas en statlig utredning med syftet att skapa en hållbar och långsiktigt välfungerande hälso- och sjukvård för djur. Bild: TOBIAS PETTERSSON. Anna Forslid, LRFs expert på djurhälsa. Bild: PRIVAT

SVERIGE (JB)

Just nu undersöks framtidens resursbehov av veterinärer och hur det statliga ansvaret för veterinär service och smittskyddsberedskap ska se ut. Fler veterinärer behövs i lantbruket… och till stora djur på landsbygden.

I oktober ska den statliga utredningen ”En hållbar och långsiktigt välfungerande hälso- och sjukvård för djur” redovisas. En särskild utredare ska göra en översyn av lagstiftningen om djurens hälso- och sjukvård och annan veterinär verksamhet och undersöka vilka åtgärder som behöver vidtas i syfte att säkerställa en hållbar och långsiktigt välfungerande hälso- och sjukvård för djur.

Utredaren ska bland annat föreslå åtgärder för att säkerställa att det statliga åtagandet inom veterinär service och vid utbrott av smittsamma djursjukdomar ska kunna utföras på ett ändamålsenligt sätt.

Utredaren ska även undersöka hur verksamheten inom djurens hälso- och sjukvård har påverkats av den behörighetsreglering som infördes 2010. Dessutom ska det framtida resursbehovet av olika yrkeskategorier inom djurens hälso- och sjukvård analyseras. Utredaren ska också utarbeta de författningsförslag som krävs för införandet av verksamhetstillsyn inom djurens hälso- och sjukvård.

– Att djur får den vård de behöver när de behöver den är mycket viktigt. Jag är glad över att vi nu får till stånd en utredning som tar ett helhetsgrepp och föreslå åtgärder för att säkerställa en hållbar och långsiktigt välfungerande hälso- och sjukvård för djur, sade dåvarande landsbygdsminister Jennie Nilsson.

Målsättning med statligt veterinärt ansvar är gott djurskydd, god djurhälsa, gott smittskydd, god folkhälsa och säkra livsmedel. Förutsättning för denna målsättning är veterinär service i hela landet och effektiv organisation för smittskyddsberedskap.

LRFs expert på djurhälsa, Anna Forslid, finns med som sakkunnig i utredningen. LRFs främsta mål när det gäller veterinärfrågan är att nya veterinärer stannar som fältveterinärer för att arbeta med stora djur på landsbygden inom de gröna näringarna, att djurägare har tillgång till veterinärer i akuta fall och i samband med utbrott av smitta, att veterinärstudenter får en realistisk bild av arbetet med stora djur på landsbygden och att djurägare får god tillgång till veterinärer som fortsätter främja det förebyggande arbetet med djurhälsa, hållbar utveckling, försörjningstrygghet och biologisk mångfald.

– LRFs roll är att fortsätta att ge input till antagningsurval och utbildningsupplägg och bidra till att förbereda de nya veterinärerna till de olika arbetsuppgifter som väntar. Lite tillspetsat kan man säga att vi behöver ”charma” nyutexaminerade veterinärer. Vi måste vara välkomnande så att de stannar som fältveterinärer och vill arbeta med stora djur, i hela landet, alla dagar på året, och dessutom vara inställda på att ha tjänst dygnet runt för akuta problem, säger Anna Forslid, som ser att veterinärfrågan också handlar om att fler veterinärer behövs för att utveckla den redan så goda förebyggande djurhälsovården i Sverige och på så sätt också arbeta för en säkrad livsmedelsproduktion.

Text: TOBIAS PETTERSSON

Share