Fågelinfluensa på gård i Linköping

Fågelinfluensa har konstaterats på en gård med 14 000 ekologiska slaktkycklingar i Linköpings kommun

Fågelinfluensa har konstaterats på en gård med 14 000 ekologiska slaktkycklingar i Linköpings kommun. Samma smitta har även drabbat en besättning med cirka 470 fasaner i Skurup i Skåne.

Det visar provresultat från Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA).

De smittade fåglarna avlivas och de aktuella byggnaderna kommer att saneras. Jordbruksverket har även beslutat om spärrförklaring vilket innebär att inga djur eller djurprodukter får lämna anläggningarna utan Jordbruksverkets tillstånd.

Jordbruksverket har upprättat restriktionsområden på 10 kilometer runt de drabbade gårdarna i Linköping och Skurup där särskilda restriktioner gäller. Förra veckan drabbades även en hobbyhönsbesättning i Ale kommun, inga restriktionsområden kring den gården har satts upp.

– Det här är det största utbrott vi har haft av fågelinfluensa i Sverige den här säsongen och det är inte läge att slappna av ännu. Det är oerhört viktigt att fortsatt skydda sina fåglar, säger Håkan Henrikson, chefsveterinär på Jordbruksverket.

Det varierar från år till år vilka varianter av influensa som cirkulerar bland vilda fåglar och hur omfattande smittan är. Det nu pågående utbrottet i Europa är mycket omfattande med många fall på vilda fåglar och många drabbade tamfjäderfäbesättningar. Tamfjäderfän smittas genom direkt eller indirekt kontakt med vilda fåglar och när smittan introducerats till tamfjäderfä kan spridning också ske mellan anläggningar.
– Vi hittar fortsatt positiva fall bland vilda fåglar och fallen på tamfjäderfän i Östergötland och Västergötland visar att smitta förekommer i områden där vi ännu inte hittat fall på vilda fåglar. Fåglarnas vårflytt är på gång och det kommer att innebära fortsatt hög smittrisk och även risk i områden längre norrut i landet. Undersökningar vi har gjort av virus tyder på flera olika introduktioner från vilda fåglar samt spridning mellan hus inom stora anläggningar, men vi har ännu inga tecken på spridning mellan tamfjäderfäbesättningar, säger Maria Nöremark, tillförordnad biträdande statsepizootolog, SVA.

Djurägare i hela landet uppmanas vara uppmärksamma och ta kontakt med veterinär om fjäderfän visar ökad dödlighet, minskad foderoch vattenkonsumtion, sänkning i äggproduktion eller nedsatt allmäntillstånd.

Det finns ingen risk att äta kyckling eller ägg enligt Livsmedelsverket.

Inom restriktionsområden i Sverige gäller skyddsnivå 3 vilket innebär skärpta krav kring att tamfåglar ska hållas inomhus för att förhindra kontakt med vilda fåglar. Dessutom råder förbud mot vissa transporter och förflyttningar. I övriga Sverige gäller fortfarande skyddsnivå 2, det är viktigt att fortsatt skydda sina fåglar mot smitta och följa de restriktioner som gäller.

Share