Entreprenörer med ambition

Välutrustade servicebilar underlättar arbetet

Anton och Staffan framför en äldre skördare.

FINSPÅNG (JB)

Anton Göransson (33) och Staffan Elliot (30) är typexempel på grabbar som har svårt att sitta stilla i skolan och därmed får mediokert studieresultat, men som är hur driftiga och kreativa som helst när dom får chansen som entreprenörer.

Långt inne i skogen, på andra sidan sjön Hunn sett från Rejmyre, ligger gården Ölmetorp. Här har företaget Östmek AB sin verkstad och depå. Företaget sköter service och reparationer av Komatsu (före detta Valmet m.m.) skogsmaskiner inom en radie av 10 -15 mil och ägs av Anton och Staffan. Huvudsakligen sker servicen på maskinerna ute i skogen av naturliga skäl, så firman har ett antal mycket välutrustade och terränggående servicebilar för ändamålet.

Anton startade sitt första företag som 21-åring sedan han klarat av Vretagymnasiet. Företaget hette Östgöta Skogsentreprenad, jobbade med skogsavverkning och växte successivt till en maskinpark om sju egna skogsmaskiner och tre underentreprenörer.

Staffan utbildade sig på Katrineholms Tekniska gymnasium till licenssvetsare. Han jobbade också som sådan en tid, men träffade sedan Anton och började köra en maskin åt honom. Grabbarna kom bra överens och 2013 köpte Staffan in sig i företaget.

Snart därefter bildades Östmek AB som ett dotterbolag till Östgöta Skogsentreprenad AB. Östmek och grabbarna utbildade sig på Komatsu i Umeå och blev auktoriserade  servicelämnare på deras maskiner. Företaget gick bra, kunderna var nöjda, maskinerna som kördes enkelskift var i fint skick, men grabbarna kände att de behövde välja ben för att utvecklas vidare.

Följden blev att de under 2017 sålde av sina skogsmaskiner för att fullt ut satsa på serviceföretaget Östmek. I samband med detta öppnade de ytterligare en  serviceverkstad i Lenhovda (Småland) med samma verksamhet och 2 anställda. I Rejmyre har verksamheten också växt med 3 anställda varav en är Antons fru, som sköter administrationen.

En modern skogsmaskin väger omkring 15 till 20 ton olastad. Maskinerna indelas i skördare, som med sitt aggregat längst ut på kranen fäller, kvistar och apterar träden (kapar i längder), och skotare som lastar och kör ut stockarna till bilväg.

Maskinerna består av en kraftig dieselmotor som driver ett antal hydraulpumpar som i sin tur driver såväl hjulen som kranen och allt annat rörligt. Hydraulsystemet styrs av ett mycket avancerat datorsystem som ser till att olja distribueras till de funktioner som föraren med knappar och spakar vill påverka. Vad gäller skördaren så har den dessutom en aktuell prislista och kan själv välja/ föreslå vilka bitar som är mest förmånligt att kapa till av aktuellt träd.

Datorn övervakar också själva maskinens hälsa och kan ge larm om något börjar bli fel.

– Från kontoret kan vi koppla upp oss mot en skogsmaskin för att testa och analysera hur den mår. Detta gör att vi kan komma mycket bättre förberedda ut på platsen oavsett om det handlar om preventiv service eller någon typ av felavhjälpning, säger Anton.

– Just problemlösning i denna komplicerade miljö är det som gör jobbet så stimulerande, genmäler Staffan. Man får ofta laga efter läge, och miljön ute på ett hygge är ju inte alltid sommar och sol, fortsätter han. Om exempelvis hydraulsystemet havererat så är maskinen helt omöjlig att flytta. Då kan vi få bära utrustning och reservdelar relativt långa sträckor för att sedan rigga upp ett presenningstält att jobba under om det är regn eller snöfall.

– Jag trivs ändå betydligt bättre med det än att vara instängd på ett kontor eller i en verkstad, påpekar Staffan.

Om det behövs ytterligare specialistexpertis så finns support hos Komatsu i Umeå som också kan koppla upp sig mot aktuell maskin och tillsammans med Östmek-grabbarna hitta och åtgärda felet.

På frågan om vad som är nästa steg i utvecklingen av företaget finns inga bestämda planer. En försiktig expansion med flera medarbetare och kanske ytterligare någon servicedepå ligger i visionen, men expansion kostar stora pengar och Anton och Staffan är överens om vikten att ha en ekonomisk kontroll så att det hela tiden finns stabilitet i företaget.

Om man tittar på historiken i företaget ser man att denna princip har varit rådande under hela uppbyggnadsskedet hitintills.
– När vi sedan är så stora att vi två tvingas jobba huvuddelen av vår tid på kontoret, ja då säljer vi väl och hittar på något annat, skrattar grabbarna.

Vilken glädje det ligger i att se ett par ”busgrabbar” utvecklas till entreprenörer och företagare av precis den sort som Sverige så väl behöver.

Text och bild: Lasse Johansson

Share