Engagemang i bygden

Engagemang i bygden

VÅLBERG

DSC_0339Norsbygdens framtid är en ideell förening som bildades den 17 februari 2015 på Norvalla ishall i Vålberg. Engagemanget för bygden är stark i trakterna kring Vålberg, Edsvalla, Segerstad, Älvenäs och Norsbron och nu gör de gemensam sak och samlar krafterna i en förening.

Norsbygden präglas av både landsbygd och industrier som flera har lagts ner, som Edsvalla bruk och Cellullsfabriken i Älvenäs. För att ge bygden en gemensam röst beslutades att en förening skulle bildas och den fick namnet Norsbygdens framtid.

Det har funnits flera tillfällen då människor i bygden har samlats för att kämpa tillsammans för och emot förändringar. Bland annat Aktionsgruppen i Vålberg som har ifrågasatt nedläggningshot av bland annat Folktandvården, Apoteket och Vårdcentralen. Nors S-förening är ett annat exempel.

De kämpade för att inte badhuset i Vålberg skulle läggas ner och det finns kvar idag mycket tack vare dem. Centrumgruppen i Vålberg har under många år arrangerat olika evenemang, till exempel Valborgsfirande och Norsbygdens marknadsdag i Sjösalaparken och på Norsplan.

Men Centrumgruppen har även varit inblandad i andra utvecklingsfrågor i Norsbygden. På senare år har en projektgrupp med fokus på Eds vallaskolan bildats. Det är en splittrad bygd, Vålberg, Segerstad och områdena runt omkring. Det säger Jan Bergström som varit aktiv i Centrumgruppen en längre tid och som nyligen valdes till ordförande i Norsbygdens framtid.

– Det är ingen förening. Det är egentligen mer en grupp av löst sammansatta personer. Det är bland annat där man har märkt att det behövs en juridisk part, något som en förening kan vara. Det har vi fått önskemål om från kommunen också. I Centrumgruppen finns både företagare, föreningar och privatpersoner representerade.

Den täcker hela spannet i samhället. Vi har ställt frågan i föreningen om vi ska jobba samhällsbyggande och det ska vi göra. Det finns många sam ordningsvinster med en förening. Vi har bland annat tittat en hel del på hur de har gjort i Molkom. Vi tycker att vi borde kunna göra något liknande här.

Förarbetet med att skapa en förening har pågått i mer än ett år innan vi har växt fram till det vi är idag. Det finns en skrift som fått rubriken Norsbygdens framtid – ett visionsarbete 2014. Den består av elva sidor fulla av information om bygden.
– Ja, vi är glada att vi har gjort den.

Den har vi nytta av i många sammanhang, säger Jan. Föreningen har fått ett organisationsnummer från Skatteverket och nu ska de ordna med bankkonto.
– Vi står precis i uppstartsfasen nu. Vi har inte riktigt hunnit formera oss än. Det som kommer upp på nästa styrelsemöte kommer att bli att få med oss funktionen som Centrumgruppen har idag in i den här organisationen som en arbetsgrupp.

Idag håller Centrumgruppen i många aktiviteter i bygden och runt torget. De har även haft många kontakter med kommunen och det har de fortlöpande. De diskuterar samhällsutvecklingen och vad som behöver göras.
– Det handlar om konstruktiva samtal helt enkelt, tankar och idéer.

Det ska också med in under det här paraplyet. Det är där vi står nu och vi vill utvecklas, det får vi ta steg för steg. Det finns många människor i den här bygden som vill något. När något händer i bygden som inte medborgarna tycker om så blir det reaktioner. Folk gör något åt det då.

Kan man samla den kraften och använda den i det fortlöpande arbetet så tror jag att vi kan göra mycket. Det första året ska föreningen ägna åt att formera sig och hitta formen, säger Jan.
– Vi ska hitta strukturen. Jag skulle nog kunna beskriva föreningen som ett stort byalag, det är vad vi vill vara. Men kanske lite bredare.

Text: CICCI WIK

Share