Du har väl röstat

Du har väl röstat på årets Årets Östgötabonde!
För nionde året utdelar Länstidningen Östergötland och Hushållningssällskapet Östergötland utmärkelsen Årets Östgötabonde. Årets Östgötabonde ska med kreativitet och handlingskraft ha utvecklat sin verksamhet på ett föredömligt sätt.

Rösta gör du genom att maila till: marianne.karlsson@lanstidningen.se. Senast den 8 april måste vi ha din röst!

Här pressenteras de tre kandidaterna

Östgötabonde 1
Östgötabonde 2
Östgötabonde 3

Årets Östgötabonde ska vara ett föredöme och en inspirationskälla för sina kollegor.

Juryn har valt ut tre kandidater till årets utmärkelse. Sedan är det läsekretsen som genom sina röster bestämmer vem av de tre som får utmärkelsen.

Share