Det ska bara kola, inte brinna

Kolmilan Kristin tändes vid Grönkullen

Tänt var det här! Yngve Allansson tänder kolmilan vid Grönkullen, Nestorn Håkan Lindgren kommer med elden. Svinhult.

DRE (JB)

Det vackra septembervädret hade lockat ett 70-tal intresserade att komma till Grönkullen i Svinhult för att få se den 102 kubikmeter stora milan tändas.

– Tack till vänner och grannar som har kommit och som har hjälpt till, meddelade Yngve Allansson från milans topp, när det var dags att tillkännage namnet.

Traditionen bjuder att milor ska ha kvinnonamn. Och det blev tredje gången gillt för dottern Marie Allansson.

Första gången 2015 hette milan Marie, den andra 2017 hette Alice och årets mila fick hennes tredjenamn Kristin.

Att kola skogen var länge ett nödvändigt tillskott för bönder i skogsbygder och de många små järnbruken och bygdesmederna behövde kol, mycket kol. I dagens skogsbruk ska kolmilsbottnar skyddas och ofta är de lätta att se. Kolarna återanvände till samma plats många gånger. För den som ger sig ut på vandring i Svinhultsskogarna går det att finna sådana bottnar både här och där.

Men just nu kan ett besök till Grönkullen ge en blick in i hur arbetet kunde te sig för kolarna. Den här veckan är det Yngve Allansson, Mats Lindgren och Håkan Lind – gren som håller ständig koll på milan så att tillskottet på syre är alldeles lagom lite för att björk- och granveden ska kola och inte brinna.

– Vi får väl se om det dyker upp några hjälpkolare under veckan. De som kommer kan råka ut för tjänstgöring, poängterade både Mats och Håkan. Årets mila är den största hittills med sina 102 kubik, mestadels björkved. Det lär bli en hel del grillkolsförsäljning till nästa sommar.

Det bjöds på fika och korv till besökarna och på ett av borden låg tidningsurklipp från i somras då det kom ett larm om att grillkol som säljs i Sverige kan komma från regnskogar långt borta. Regn – skog som hellre skulle fortsatt växa istället för att huggas ner och bli till odlingsfarmer av olika slag och billig grillkol. Mycket bättre att köpa svensk närproducerad grillkol.

Traditionen på Grönkullen bjuder också att det ska vara tipspromenad runt den vackra dammen. En damm som är ett av de vackrare resultaten av stormen Gudrun! De 13 frågorna var av allehanda slag, men två förtjänar att omnämnas, eftersom de rörde Ydremålet. Svaren kommer inte här, utan får vara något för läsaren att begrunda: Vad är en nekakråka för något? Och grönnlingar?

Nu när dotterns tre namn är använda försökte journalisten hjälpa till med kommande milas namn. Men lillebror Simon Allansson som hjälpte till vid namnavtäckningen skrattade bara gott åt förslaget Simona.
– Vi får väl se vad pappa hittar på då!

Text och bild: ANN SOFIE FREDRIKSSON

Share