Det är oacceptabelt

Helena Johnsson– Fullständigt otillfredsställande. Så kommenterar LRFs förbundsordförande Helena Johnsson Jordbruksverkets uppgifter om att det kan dröja omkring ett år innan samtliga stöd för stödåret 2015 är utbetalda. Det är oacceptabelt att utbetalningarna dröjer

Riks 6,5 miljarder kronor i stödpengar har betalats ut före årsskiftet och 95 procent av lantbrukarna har fått någon utbetalning. Men många drabbas hårt när pengarna dröjer och LRF arbetar för att resterande utbetalningar ska ske så snabbt som möjligt.

Kompensations- och EKO-stödet återstår
Det som återstår att betala ut för stödåret 2015 är ungefär 2,5 miljarder kronor där de största beloppen ligger på kompensationsstödet och EKO-stödet. Här kommer en delutbetalning på 85 procent från och med mars enligt Jordbruksverkets reviderade utbetalningsplan.

Den 14 januari ska utbetalningarna påbörjas igen, i första hand för de lantbrukare som inte fått en delutbetalning i december enligt listningen ovan. Slututbetalningar för olika ersättningar i landsbygdsprogrammet kommer först till hösten. Här utnyttjar Jordbruksverket en EU-regel som säger att slutbetalningar kan göras efter 30/6 för stödåret 2015.

Läs hela artikeln på LRF

Share