Den ljusnande framtid är vår

Ett år går fort och nu stänger vi böckerna för -22. Med respekt för att det var kallt i våras i Skåne, blött i västra Sverige som vanligt och nästan torrare än 2018 i vissa östliga delar av landet, så kanske -22 går till historien som det odlingsmässigt bästa året på många år. Kanske inte nödvändigtvis rekordskördar, men hyfsade skördar och för en gång skulle hyfsade bra priser samtidigt. Nåja, en bonde ska ju inte vara nöjd och för att gardera stereotypen är det väl läge för tillägget att allt inte är sålt än och alla bönder vet ju att det är inte förr än allt är sålt som året verkligen kan summeras upp!

Men vädermässigt blev det ändå i många delar ett bra år, skörden i Östergötland gick extremt bra med låga vattenhalter och lerorna redde sig fantastiskt bra. Sådant kan ju även de bönder glädja sig åt som tvingas köpa foder och inte är riktigt lika glada åt höga spannmålspriser… Men både för oss och kanske samhället i stort kommer så klart 2022 bli året som går till historien av helt andra skäl än bra tröskförhållanden. Rysslands invasionskrig i Ukraina har påverkat stora delar av världen och påmint oss om dels hur hela världen i dag är i hopflätad men också hur extra sårbara vi i Sverige är som mera bekymrat oss för påverkan från produktion här hemma än att försäkra oss att det finns en produktion att ta av. Detta oavsett om det gäller mat, energi eller olika förnödenheter. Ingen sund levande människa vill ha ett krig men med risk för att verka cynisk tycks det tyvärr varit enda sättet att få svenskarna att vakna ur sin naivitet och gröna bubbla. Många är ju fortfarande kvar i den, men det gröna skimret är trots allt inte riktigt så grumligt längre.

Vad tror vi då om -23? Ja den som kan ge ett säkert svar på det behöver nog aldrig mer ta ett hederligt arbete. Och den som tror sig veta har nog aldrig haft ett hederligt arbete… Fundamenta, det vill säga fysiska faktorer för världens spannmål, säger att världslagren är de lägsta sedan 2007, kommande vete i USA är dåligt och i Australien har kvalitén regnat bort. Men som motkraft och prispressare kan ju en lågkonjunktur vara effektiv. Hur slår räntehöjningen som sker i många länder? Olika är det enkla svaret. I USA har många bundna räntor så någon sade att det kommer ta 25 år innan en räntehöjning fullt ut har slagit igenom där, medan på det hårt belånade svenska folket (näst mest belånade i förhållande till disponibel inkomst i hela världen) slår en räntehöjning igenom fullt ut på två år!

Men jag är ändå hoppfull. Trots att likviditeten kan än bli mera ansträngd -23 än -22 som bonde, är det för en gång skull så att jordbrukets produkter är med och del i inflationen vilket inte alla branscher och löner kommer ha följsamhet med. Även om det så klart är stora skillnader mellan olika delar av jord- och skogsbruket och inte minst mellan olika gårdar, så tillhör de areella modernäringarna ändå de som trots allt står för tillväxt på riktigt!

2022 var dessutom året då jordbruk och matförsörjningen kom i blickfång hos många och våra frågor har åkt upp i finrummet. Måtte detta hålla sig trots att kriget förhoppningsvis kommer till ett slut!

En riktigt God Jul och ett Gott Nytt 2022 tillönskas alla läsare!

PETER BORRING
samhällsdebattör och opinionsbildare

Share