De utgör Sveriges bästa maskinlag

Sveaskog korar vinnaren i precisionsjakten

Sveriges bästa maskinlag: Skördarförarna Krister Lundin och Henrik Magnusson samt skotarförare Andreas Johansson med blommor och diplom.

ASKERSUND (JB) 

Precisionsjakten, Sveriges  största tävling för  skogsmaskinlag hittills,  har avgjorts. Vinnare är  Granvikslaget, som  huvudsakligen arbetar i  Närke kring Askersund.

– Det är en välförtjänt totalseger.  Det här laget har  ökat kvaliteten på produkterna  genom att ta mätprecisionen  till en ny nivå, säger  Mattias Forsberg, produktionschef  för marknadsområde  Syd i Sveaskog. 
Precisionsjakten handlar  om skogsmaskinernas, skördarnas,  mätprecision. 

Omkring 230 maskinlag  över hela Sverige har deltagit i  tävlingen som pågått sedan  den 1 februari. Nu koras alltså  det lag som har presterat det  allra bästa resultatet; Granviks –  laget i Sveaskogs resultatområde  Södra Bergslagen som utgörs  av skördarförarna Krister  Lundin och Henrik Magnusson  samt skotarföraren Andreas  Johansson. 
– Sveaskogs målsättning  med Precisionsjakten har varit  att öka fokus på kvaliteten  i våra avverkningar och särskilt  på mätnoggrannheten  hos de maskiner som avverkar  åt oss. Och vilket gensvar vi  fått. Dels i de konkreta resultaten  där vi kan på ett helt annat  sätt garantera en kvalitet  mot våra kunder nu, dels det  gensvar vi fått hos många maskinlag  som verkligen ansträngt  sig för att visa vad de  kan, säger Mattias Forsberg. 

– Vi är också glada för gensvaret  hos maskinleverantörerna  som hjälpt sina märkesförare.  Dels med snabb teknisk  support och service där det  funnits problem, dels med rena  uppgraderingar av de aggregat  som behövt det. Vi  uppskattar även det goda samarbetet  med BioMetrias skördarrevisorer,  som bidrar till  kvalitetsstämpeln och gör att  vi kan bekräfta att det verkligen  är solida resultat för de  lag som tagit sig hela vägen  upp på prispallen, fortsätter  Mattias Forsberg. 

Han framhåller att tävlingsmomentet  i sig varit ett  intressant format för att driva  frågor som annars är mycket  av vardagsförbättringar: 
– Det har gått mycket fortare  fram än förväntat. När alla  frågor utmanas till max ger  det oss bra feedback på hur  våra arbetsrutiner kring kvalitet  kan vidareutvecklas, berättar  Mattias Forsberg. 

Det finns även en utvecklande  del i Precisionsjakten,  eftersom Sveaskog testat ny  teknik och nya metoder för att  kommunicera och återkoppla  kring maskinlagens dagliga arbete. 
– Det har varit en hög användning  av de kvalitetsrapporter  vi tagit fram. Det är  mycket tillfredställande att se  vilken nytta vi kan skapa med  modern IT-teknik, exempelvis  i form av direkt onlineåterkoppling  till våra maskinlag  på det arbete de utför. Just  tätare feedback har efterfrågats  av många, och det här är  ett sätt att möta det, förklarar  Mattias Forsberg. 

Share