Bushresa i Klarälvdalen

Ann-Sofie Sätherberg på Strandås tillsammans med några av sina får som hjälper till att få bort förbuskningen vid Klarälven.

Ann-Sofie Sätherberg på Strandås tillsammans med några av sina får som hjälper till att få bort förbuskningen vid Klarälven.

HAGFORS/TORSBY (JB)

Politiker, tjänstemän och representanter för olika organisationer gjorde tillsammans en bushresa i Klarälvdalen i mitten av augusti. Med på resan var också landshövdingen i Värmland Kenneth Johansson. Initiativtagare till resan var Landsbygdsnätverket tillsammans med föreningen Friskt bete i Klarälvdalen, med projektledaren Olov Henriksson.

Tidigare har Landsbygdsnätverket anordnat bushresor i området kring Uppsala och Jönköping. Den värmländska bushresan startade i Hagfors och gick sen längs Klarälvdalen upp till Branäs, där sällskapet åt lunch på Spishyllan, där det serverades ekologiskt kött. Med bushresan ville man visa hur bra och fint det kan bli, om man tar tag i förbuskningen, och vilka konsekvenser det har om inget görs.

Projektet Fri sikt, som utmynnade i föreningen Friskt bete, har under några år jobbat hårt för att få bort buskar och sly kring Klarälven.

Torsby kommun har haft ett röjarlag med nya svenskar, som röjt upp ett område runt älven i Stöllet. Per-Håkan Häll, Ekshärad har sina kor betande vid älven och Lisbet och Leif Svensson har röjt upp ett större område vid Edebäcksbron till betesmark. Vid Strandås, mittemot Branäsberget betar Roger och Ann-Sofie Sätherbergs får och håller marken ren från sly.

Att ha en igenbuskad dalgång är mycket tråkigt för turisterna, då man inte kan se den mäktiga älven från landsvägen. Många som är ute med flotte eller kajak klagar också på att det är svårt att gå iland efter älvkanterna.

Vid vissa platser går det ändå fint att ta sig iland, bland annat vid Anna och Dag Ny – ströms marker i Likenäs, där Highland Cattle betar av gräs och sly ända ner mot älven.

När bussen stannar till på östra sidan älven, kan man se över till den västra sidan, där djuren går och betar och inga träd eller buskar skymmer utsikten. Skillnaden blev markant mot tidigare besökt plats, Östängen, strax söder om Branäsberget.

Där fick bussresenärerna gå ut i bushen och försöka hitta Klarälven, men där växte sly och buskar så tätt, att älven inte kunde ses trots att den bara fanns några meter bort. På denna plats fanns en gång öppna gärden och brukad jord, men förbuskningen idag var total och det var nästan omöjligt att ta sig fram.

En av deltagarna på bushresan, Anders Ramström, från Fryksdalens sparbank, menar att allt hänger på engagemang, om man vill förändra en situation, som känns felaktig. När bankerna Swedbank och Nordea lades ner i Sysslebäck, så var engagemanget stort att hitta en ny aktör, vilket man också gjorde.

– Engagemang är grunden till att hela Värmland ska bli öppet, menar Anders. Landshövdningen berömde resan som mycket välkomponerad och givande.
– Vi tar till oss alla nya intryck och försöker från Länsstyrelsen sida att hjälpa till på olika sätt. Helt klart är att svenskt kött efterfrågas alltmer. Det blir alltmer viktigt för människor att veta att djuren mått bra och att köttet eller mjölken kommer från Sverige.

Hela det förbuskade landskapet kan förändras genom att betande djur kommer in i bilden och en följd blir också, att den ekologiska mångfalden ökar. Köttproduktionen från de gårdar som tillhör Friskt bete levererar ekologiskt kött med hög kvalitet till butiker och restauranger. På några ställen har nya svenskar fått jobb genom att röja bort sly, vilket är positivt för arbetsmarknaden, men naturligtvis också för landskapet. I Sunne har man kommit tillrätta med myggproblem tack vare betande djur.

Betande djur verkar vara lösningen till bra mat, vackert landskap, biologisk mångfald, arbetsmarknaden, myggproblem med mera. För att vaska fram ännu fler idéer för att ta tag i förbuskningen, bad Olof Henriksson, bushreseledare, att deltagarna skulle skicka in synpunkter och idéer till honom.

Med cirka 30-talet deltagare på bussen, som både kan påverka politiska beslut i rätt riktning och komma med konkreta idéer, kan det bli hur bra som helst, tror Olov. Kanske vi om några år kan få se betande djur överallt i Värmland, istället för att det vackra landskapet helt ska förbuskas.

Denna bushresa kan ge många positiva ringar på vattnet, men det behövs engagemang, som Anders Ramström påpekade. Olof Henriksson, får nu en spännande uppgift att vaska fram nya bärkraftiga idéer tillsammans med flera aktörer, allt för att stoppa förbuskningen i landskapet.

Text och bild: INGER VAHLQVIST JANSSON

Share