Building Systems by Stora Enso

– Jag tycker som Sverigechef att det är jätteroligt att göra den hör lanseringen, sa Per Lyrvall.

– Jag tycker som Sverigechef att det är jätteroligt att göra den här lanseringen, sa Per Lyrvall.

Förväntningarna var stora och likaså intresset när Stora Ensa höll sin Sverigelansering av sina nya byggsystem, Building Systems by Stora Enso. Modulhus och höghus på upp till åtta respektive våningar kan smidigt och miljövänligt byggas i trä.

Över hundra gäster kom till Sverigelanseringen av Stora Ensos nya byggsystem, Building Systems by Stora Enso. Konstruktörer, arkitekter, stadsutvecklare, entreprenörer och representanter från kommuner och universitet sågs bland gästerna i Skyddsrummet på Söder Mälarstrand i Stockholm.

Intresset och deltagandet under lanseringen ska ses mot bakgrund av det rekordstora snöoväder som drabbade Stockholm samma dag. Ändå kom så många pulsande genom den halvmeterdjupa snön. Skogen erbjuder en förnyelsebar mångsidig råvara med så stora miljöfördelar att intresset är förståeligt. Miljömedvetandet och efterfrågan matchar. Kan man dessutom bygga upp till 12 våningar höga flerfamiljshus i trä så är det än mer spännande, men det stannade inte där i Stora Ensos presentation.

Efter en kort introduktion av Cathrine Wallenius, Kommunikationschef, Wood Products, Stora Enso, visades en helt ny företagsfilm. Den presenterade skogen med påminnelsen om skogsråvarans renhet och klimatfördelar.  Skogen tar upp CO2 och släpper ut O2, det vill säga syrgas. Trä är dessutom förnyelsebart och användningsområdena för skogsråvara ökar. Man kan redan använda den till en rad produkter som man vanligen inte förknippar med trä och kommer kunna använda skogsråvara till ännu mer.

Trä kan användas till bilar, flygplan, vindkraftverk, genomskinligt trä, programmerbart trä med mera med mera. En illustrativ jämförelse är ”We´ll even be replacing oil-based plastic bottles.”, alltså avser man att även ersätta plastflaskor som idag framställs av oljeråvara. Idag används så många sådana plastflaskor per år att de skulle kunna bli ett torn till månen, 25 gånger om.

Filmen för även fram att skogens måste vårdas. Att inte ta ut mer än vad som kan växa till, återplantera efter avverkning och sådant är viktiga delar i skogskötseln. Med det här upplägget om skogens förträffliga råvara, och Stora Enso som det förnyelsebara materialets företag blev steget ut till kvällens Sverigelansering av Building Systems by Stora Enso, ett  naturlig avstamp.

– Som alla andra företag måste vi förhålla oss till ett antal megatrender, sa Per Lyrvall, Sverigechef, Stora Enso.
Han räknade upp sådant som att befolkningsökningen globalt och att fler människor väljer att bo i städer. Även digitalisering och olika former av nya livsstilar hör till bilden.
– Miljömedvetenhet är här för att stanna. Sedan måste vi förhålla oss till den globala uppvärmningen och det är naturligtvis ingen megatrend, men ändå något vi måste förhålla oss till.

– Det är nämligen så att allt som tillverkas av fossila material kommer i framtiden att kunna tillverkas av trä. Det är till och med så att allting som tillverkas av fossila material, redan idag kan tillverkas av trä. Det är bara det att det att vi inte kan göra det ekonomiskt, man kan göra det tekniskt.

– Jag tycker som Sverigechef att det är jätteroligt att göra den hör lanseringen, sa Per Lyrvall. Det finns ett enormt intresse i Sverige från alla hålla och kanter för vad man kan göra. Det här är ett litet steg som vi kommer lansera. Trä är också det enda förnyelsebara materialet vi har och en veritabel kolsänka.

Mer om lanseringen och själva systemen kommer i nästa nummer av Jordbrukaren.

Text och bild: BO BÄCKMAN

Share