Bli din egen skogsägare

Stora Eke 1:11 i Östra Ryd

På Stora Eke 1:11 kan du sköta din egen skog eller låta ett företag ta hand om skötseln. Välkommen till Stora Eke som är veckans gård till salu!

Gården omfattar 243 ha och huvudbyggnaden har en boyta om 238 kvm. Därtill kommer en flygel om 90 kvm och flera ekonomibyggnader. Arealen upptas av 134 ha skog och 63 ha åker. Betesmarken är 27 ha och övrigt är 18,5 ha.

Skogsbruksplanen från 2016, upprättad av pc-skog, anger att produktiv skogsmark är 158,4 hektar och det finns totalt 30 246 skogskubik varav tall och gran utgör 88 procent.

Avverkningsförslag enligt skogsbruksplanen för 2016 – 2025 är 9 735 skogskubik.

Boniteten är 6,5 skogskubik per hektar. Beräknad tillväxt under perioden: 898 skogskubik per år.

Till fastigheten hör en huvudbyggnad om 238 kvm, med en biarea om 12 kvm, byggår 1948 och en flygelbyggnad med byggår 1917 och en boarea om 90 kvm, biarea 10 kvm, enskilt vatten och avlopp.

Ekonomibyggnaderna omfattar 1123 kvm som ger bra förvaringsutrymme och/eller utrymme för verksamhet, antingen på hobbynivå eller annan verksamhet.

Fastigheten ligger i Östra Ryds socken som har medeltida ursprung. Vid kommunreformen 1862 övergick socknens ansvar för de kyrkliga frågorna till Östra Ryds församling och för de borgerliga frågorna till Östra Ryds landskommun. Landskommunen inkorporerades 1952 i Aspvedens landskommun och ingår sedan 1971 i Söderköpings kommun. Församlingen utökades 2011 och 1974 överfördes fastigheten Kinäs 1:1 till Björsäters socken. 1 januari 2016 inrättades distriktet Östra Ryd, med samma omfattning som församlingen hade 1999/2000.

Östra Ryds socken ligger sydväst om Söderköping och socknen består av dalbygder skilda åt av skogsmark, med mer uppodlad slättmark i södra delen av Östgötaslätten.

Namnet Rydh kommer sannolikt från prästgården. Under medeltiden användes också namnet Vibyrydh som syftade på gården Viby norr om kyrkan.

Östra Ryds kyrka byggdes ursprungligen på 1200-talet. Kyrkans grova murar är av gråsten, men de är numera vita både på ut- och insidan. På 1400- talet slogs valv upp så att kyrkan blev tvåskeppig med en pelarrad i mitten. Åren 1775–1777 gjordes en stor ombyggnad, där valven och mittpelarna togs bort och en ny takkonstruktion restes. Två större ombyggnader har gjorts därefter. Kyrkan har ett rektangulärt långhus med tunnvälvt tak och stora fönster, fullbrett, rakslutet kor, sakristia i norr och torn i väster. Fasaden är vitputsad och taket är brutet, tornet kröns av en svängd huv med lanternin.

Kyrkan har i princip kvar sin medeltida stomme, men nuvarande karaktär fick den vid en stor restaurering under 1700-talet då även tornet tillkom. Senare restaureringar har främst omfattat målningsarbeten.

Ett orgelverk från 1673 med fem stämmor skänktes av kyrkoherde Rydelius och inköptes för 270 daler från Stegeborg. Fakta om Östra Ryds kommun kommer från wikipedia.

Text: HELENA KARLSSON Bild: IWERS MÄKLARBYRÅ AB

Share