Avslöja gärna, men helst frivilligt

På senaste tiden har slöjdebatten tagit fart igen. Diskussionen mellan Liberaler och icke liberaler – det vill säga alla andra – går stundom hård om vi ska förbjuda slöjbärande för åtminstone minderåriga. Med liberaler menas inte nödvändigtvis partiet Liberalerna som i Sverige paradoxalt nog inte alltid står för liberalt perspektiv, utan snarare förbud och tvång. Tvingande pappadagar, hårdför naturvårdspolitik på gränsen mot äganderätten och nu senast slöjförbud. Partiet Liberalerna är liberala bara när det passar…

När det gäller slöjan finns det dock rätt många krafter som är tveksamma till fenomenet. Fenomenet att kvinnor och tjejer endast ska få visa håret inför sin man och familj tangerar ett ägandeperspektiv som tar avstamp i ett uråldrigt synsätt som dessutom antyder att alla män är pedofiler och gör små flickor till sexobjekt. Sådant hör inte hemma i Sverige 2023! Det borde även vänsterfeminister som haft svårast att ta avstånd från det mångkulturella samhällets bieffekter såsom hedersrelaterat förtryck och klansamhälle, kunna ställa upp bakom.

Så att förbjuda slöja, åtminstone för minderåriga utifrån perspektivet att det står för en kvinnosyn som inte är förenlig med den vi vill stå för här, är en inte helt orimlig tanke. Att genomdriva ett slöjförbud för vuxna människor är lite mera komplicerat för någonstans måste man sju också acceptera att vuxna människor gör frivilliga val. Och det är här det blir lite komplicerat med slöjförbud även för unga vuxna tjejer som juridiskt är minderåriga men i praktiken är gamla nog att själva ta beslut om vilka religiösa och kulturella uttryck de vill stå för.

För egen del är jag principiellt emot förbud. Jag är i vissa lägen så liberal – i sann bemärkelse , inte partipolitiskt – att jag tycker att när det kommer till religion och kultur ska folk få göra vad de vill så länge det inte skadar andra människor eller levande individer eller är i strid med de lagar och regler vi gemensamt satt upp.

Ska man komplicera det än mera – eller förenkla beroende på hur man ser det – så måste man också reflektera över vad som verkligen är frivilligt och ett aktivt personligt val även för vuxna människor när det handlar om en kombination av fenomen kopplat till religion och kulturella traditioner och normer. Är man uppvuxen med att kvinnor ska bära slöja kan det ändå vara lika självklart som det är att man kör bil på höger sida för mig. I den kontexten blir ”valet” att bära slöja frivilligt för man har inte ens tänkt tanken varför man inte skulle göra det.

Å andra sidan är det kanske så svårt att förändra traditioner och normer som vi inte tycker är 2023 men som sitter mycket hårt kopplade till kulturella och religiösa traditioner. Så att förbud är enda sättet att hjälpa en ny generation kvinnor att förstå att det är OK i Sverige på 2030-talet att visa håret och vi karlar måste kunna se en kvinnas eller ung tjejs hårsvall utan att betraktas som fradgatuggande sexister!

Det viktigaste är nog att samhället vågar och vill markera tydligt att minderåriga är barn oavsett religion och kultur och som sådana ska de inte behöva inrätta sig efter seder som tar avstamp i uråldriga patriarkala traditioner. Märkligt nog är det en position som vänsterfeminister har svårt att stå upp för som annars gärna kämpar mot patriarkala strukturer!

Må så gott i det allt mera segregerade Sverige önskar Peter

PETER BORRING samhällsdebattör och opinionsbildare

Share