Även nya mjölkgårdar kan få del av mjölkstöd

Ett nytt mjölkstöd på 96 miljoner kronor kommer att betalas ut i månadsskiftet november/ december. Lantbrukarna behöver inte ansöka om stödet utan pengarna betalas ut direkt, men de lantbrukare som köpt eller tagit över ett mjölkföretag behöver ta en direktkontakt med Jordbruksverket så snart som möjligt.

Om en lantbrukare har köpt eller tagit över en verksamhet använder Jordbruksverket tidigare ägares produktion men de har inte möjlighet att göra detta per automatik.

– För att kunna göra detta behöver vi bland annat veta vilken gård som är övertagen och det är därför viktigt att lantbrukaren kontaktar oss, säger Mikael Ringsten på stöd – ärendeavdelningen, och fortsätter:
– När det gäller helt nystartade företag har vi ingen möjlighet att betala ut eftersom det saknas uppgifter om leverans tidigare kvotår. Att vi går på kvotåret är en konsekvens av att uppgifterna som ligger till grund för beräkningen ska vara verifierade, enligt EU-förord-ningen.

Det nya stödet på totalt 150 miljoner kronor kommer att betalas ut till svenska mjölkföretag i två omgångar. I månadsskiftet november/december betalar vi ut totalt 96 miljoner. Av detta står EU för 76 miljoner och Sverige för 20 miljoner. Resten betalas ut under våren 2016.

Vilket stödbelopp det blir för den enskilde mjölkproducenten baseras på hur mycket mjölk som producerats under perioden 1 april 2014 – 31 mars 2015. Stödutbetalningen förutsätter också att mjölkproducenten fortfarande är aktiv.

Lantbrukarna behöver inte ansöka om de här pengarna utan de kommer att betalas ut direkt. Det handlar om i storleksordningen 5 öre per kilo mjölk vilket motsvarar ungefär 430 eller 440 kronor per ko.

Share