Älgstammen har minskat rejält

Älgen är den som får skulden för de uppmätta viltskadorna som gjorts men det är inte hela sanningen eftersom dov- och kronhjort äter samma föda som älgen, säger Stefan Åman, Finspång Södra älgskötselområde.

Älgen är den som får skulden för de uppmätta viltskadorna som gjorts men det är inte hela sanningen eftersom dov- och kronhjort äter samma föda som älgen, säger Stefan Åman, Finspång Södra älgskötselområde.

FINSPANG (JB)

Finspång södra älgskötselområde ingår i Holmens viltskötselområde och består av 24 315 hektar mark där cirka 90 jaktlag under hösten ska skjuta 31 vuxna älgar och 36 kalvar.

Älgjakten i Östergötland börjar alltid andra månaden i oktober. Målet med älgjakten är att skapa balans i älgstammen för att minsta de skador som älgarna orsakar.

Älgvården inriktar sig även på att bevara en älgstam som är livskraftig och håller hög kvalitet. En produktionsanpassad jakt bör tillämpas där älgstammens storlek och sammansättning anpassar jakten efter betestillgång, areell näring och trafiksäkerhet.

– Vi har under tre år skjutit ner älgstammen och problemet är att balansera stammen när det finns så mycket dovhjort men också en växande kronhjortstam på gång. Älgen är den som får skulden för de uppmätta viltskadorna som gjorts men det är inte hela sanningen eftersom dov- och kronhjort äter samma föda som älgen, säger Stefan Åman, Finspång Södra älgskötselområde.

– För trettio år sedan fanns det inte hjort i våra skogar utan de var endast kopplade till stora gods och gårdar. Nu är hjortdjuren etab lerade och utspridda i hela vårt område vilket innebär att älgen får skulden för betskadorna och det är ett dilemma.

Att skjuta ner en älgstam är inte svårt, anser Stefan, utan den svåra uppgiften är att hitta en balans mellan klövviltstammar.
– Lantbrukarna får sina sådda åkrar förstörda medan skogsägarna får sin skog uppäten. Det är många parametrar att ta hänsyn till.

Några problem med vildsvin i skogsbruket ser inte Stefan, däremot är vildsvinen ett stort problem för lantbruket.
– Visst bökar vildsvinen runt i skogen men problemen är inte jämförbara med klövviltet. Vildsvinens bökande i skogen har medfört att de senaste tjugo åren har bredbladiga grästyper och olika örter som fått stå tillbaka tagit över i terrängen. Så något positivt har vildsvinen fört med sig. Däremot kan det bli negativa effekter på diken där vildsvin bökat runt och vägbankar kan gå sönder vid allt för ihärdigt bökande.

Det som gäller nu i älgskötselområdet är att hitta en bra balans och avskjutning på dovhjorten. Stefan uppskattar att älgstammen skjutits ner från tio till tolv älgar på 1 000 hektar till bara tre älgar på samma yta.

– Vi har minskat älgstammen rejält men det som krävs nu är avskjutning av dovhjorten. Vissa jägare vill dock ha dovhjort medan vissa markägare anser att den måste minskas på grund av skador.

Förra året sköts inte alla älgar som området blivit tilldelat. Det är resultatet av att älgstammen inte längre är så stor.

– Nu gäller det att hitta en nivå för rätt tilldelning vilket kan vara svårt. Vi brukar ha ett boghaltmöte under jakten där vi i styrelsen läser av vad som rapporterats in under jakten. Vi lyssnar också av vad jägarna har att berätta och diskuterar om vi kommer att uppnå målen eller inte.

Text och bild: CARINA LARSSON

Share