15 miljoner till lantbrukare

Allt mildare vintrar kommer att kräva anpassad skötsel av djur som går ute.

18 företag delar på 15 miljoner när Länstyrelsen stöttar för att öka konkurrenskraften. I den första omgången är det bara lantbrukare som investerar för att utöka djurplatser i djurstallar som beviljats stöd. Söktrycket till investeringsstödet har varit högt, och omfattar en blandning av djurstallar. Investeringar i stallar för såväl nöt, får som fjäderfä finns med bland ansökningarna.

– Investeringsviljan i länet är stark. Därför känns det väldigt bra att vi nu beviljat de första ansökningarna, säger Susanne Boe Skåmedal, funktionschef på Länsstyrelsen Östergötlands lantbruksenhet.

Lantbruksföretag som satsar på djurhållning skapar en mängd positiva synergieffekter. Ökad regional livsmedelsproduktion genererar arbetstillfällen i flera led och bidrar till ett levande landskap med hävdade betesmarker.

– Våra öppna och levande landskap är skapta och sköts av våra lantbrukares betesgående djur. Detta är något vi bör tänka på nu i semestertider när vi gärna vill njuta av landsbygdens vackra vyer, säger Susanne Boe Skåmedal.

Share