130 viltolyckor per dygn i landet

Från Närpolisområde Kusten gjordes körkorts- och nykterhetskontroll. Representanterna från Nationella Viltolycksrådet, NVR, Greger Rossander, Jeanette Nordgren, Sören Kjellgren och Lars Frejd, informerade om risken för viltolyckor.

Från Närpolisområde Kusten gjordes körkorts- och nykterhetskontroll. Representanterna från Nationella Viltolycksrådet, NVR, Greger Rossander, Jeanette Nordgren, Sören Kjellgren och Lars Frejd, informerade om risken för viltolyckor.

VALDEMARSVIK (JB)

Förra året inträffade drygt 47 000 viltolyckor i landet, alltså 130 per dygn, och i år har det redan skett 30 000 olyckor med vilt inblandat på våra vägar. Bara i Östergötland inträffar närmare 3 000 viltolyckor varje år. De flesta sker vid gryning och skymning, så då gäller det som bilist att vara särskilt uppmärksam.

Som vanligt vid den här tiden på året har Nationella Viltolycksrådet, NVR, en speciell insatsvecka då det satsas på information på området.

Den ligger inte vid den här tiden av en slump, utan helt enkelt därför att det nu är den tiden på året då det gäller att vara extra uppmärksam. Dessutom är det så att många kör bil till och från arbetet just i samband med gryning och skymning vid den här årstiden.

Utmed gamla riksvägen mellan Ringarum och Gusum hade ett gäng fattat posto. Tillsammans med polisen från närpolisområde Kusten var fyra eftersöksjägare på plats för att informera om risken för viltolyckor.

Samtidigt delade de ut informationsmaterial och den remsa man ska ha med sig i bilen för att sätta upp, om olyckan skulle vara framme. Det är nämligen oerhört viktigt att märka upp platsen där kollisionen med vilt ägt rum.

– Det är viktigt för att vi ska veta var vi ska börja leta efter eventuellt skadat vilt, framhåller Sören Kjellgren.

Han är samordnare för NVR och även eftersöksjägare. Med på plats utmed vägen hade han vid informationstillfället även Jeanette Nordgren, Greger Rossander och Lars Frejd.

Polisen passade även på att utföra körkorts- och nykterhetskontroll på plats och sen hade man placerat ut en pappälg intill vägen en bit söder om själva kontrollplatsen. Man passade då på att fråga bilisterna om de sett ”vildsvinet”. De flesta svarade då att de sett älgfiguren, men det var även de som inte upptäckt något alls.

– Utmed den här väg – sträckan uppehåller det sig mycket vilt och vi har även satt upp temporära älgvarningsskyltar. Som bilist behöver man förutom själva vägbanan även ha uppsikt vid sidan av vägen för att i tid upptäcka eventuellt vilt, framhåller Kjellgren.

Om olyckan ändå skulle vara framme är det viktigt att varna andra trafikanter, via 112 anmäla det inträffa till polisen och sedan märka ut platsen. Det senare för att eftersöksjägaren som kommer till platsen så snabbt som möjligt ska kunna förkorta lidandet för ett eventuellt skadat djur.

Appen Viltolycka ger bra information om hur man ska agera och den visar även GPSkoordinaterna för platsen. En kartfunktion visar också och varnar för platser där viltolyckor tidigare har inträffat.

Vid platsen för kontrollen och informationen är det 70- väg och det gick att med blotta ögat upptäcka att det kom bilister som körde över denna tillåtna hastighet. Det kom även en motorcykel vars hastighet klart översteg den tillåtna. Då han skulle stoppas gjorde han endast en gir och drog järnet därifrån. Men polismännen med sina tränade ögon tog registreringsnumret och ett besök hemma lär vara förestående.

– Det finns ingen anledning för oss att börja jaga en motorcyklist. Dels hinner vi aldrig ifatt, dels kan vi framkalla en olycka om vi gör det. Det är bättre att ta detta vid ett senare tillfälle, konstaterade polismännen.

Text och bild: HANS ANDERSSON

Share