Kollektivtrafik för klimatet

En utbyggnad av spårvagnstrafiken kan föra oss närmare klimatmålen

Enligt Östgötatrafiken hade Norrköpings två spårvägslinjer 5 796 890 påstigande passagerare under 2022.

KLIMATET (LT)

Enligt Sveriges miljömål ska växt husgas – utsläppen från inrikes transporter minska med minst 70 procent senast år 2030 jämfört med år 2010. En utbyggnad av kollektivtrafiken skulle…

Share

Rengöring och desinfektion

Rengöringsprocesserna är centrala för en säker, hygienisk och stabil livsmedelsproduktion. Bild: SLU

I sin doktorsavhandling undersökte Madeleine Moazzami, doktorand vid SLU, förekomst och spridning av två olika bakterier, Listeria monocytogenes och Campylobacter, på slakterier…

Share