Tre trender inom svensk skog

Tallen har gått om granen vad gäller volym

I årets skogsdata framgår bland annat att tallen har passerat granen som det vanligaste trädslaget sett till volym. Bild: PIXHILL

SVERIGE (JB)

När SLU Riksskogstaxeringen nyligen presenterade sin årliga officiella statistik kunde tre trender utläsas: tillväxttakten i svensk skog har efter en period av minskning nu ökat något.

Share

Ett berg med stora naturvärden

Hela Omberg är en storartad naturupplevelse

Vid Stocklycke finns Ekoparkscenter med en ordentlig informationsplats där Sveaskog berättar både om sig själva och om berget och dess växtlighet.

OMBERG (LT)

Sveaskog har 37 ekoparker och den allra första är Omberg. Dåvarande landshövding Björn Eriksson inviger ekoparken år 2003 och de 20 åren firas med en rad jubileumsguidningar.

Share

Vackra Gunnerstad gård

Storslagen utsikt nära Gamleby tätort

148 hektar mark, representativ mangårdsbyggnad med utsikt, ”arbetarlänga” och flera ekonomibyggnader. Välkommen till Gunnerstad gård som är veckans gård till salu.

Share

Värsta skörden sen 1998

Rekordmycket regn i juli och augusti. Även om just undertecknad ska vara ödmjuk inför att många kollegor drabbats betydligt värre av…

Share

Kan minska utsläppen

Myrar – en viktig biotop för mångfald och som kolsänka

Myrar kan omfatta större eller mindre ytor. I norr kan de närmast dominera landskapet medan de vanligen är mer blygsamma söderut.

SKOG (JB)

I Sverige utgörs fem miljoner hektar av skogen av myrmark. Som kolsänka och för den biologiska mångfalden är de en mycket värdefull del av landskapet.

Share

Invasiv parasit i simblåsan hos ål

Kan ha negativ inverkan vid den långa vandringen till Sargassohavet

Simblåsa hos en ål, fylld med den invasiva simblåseparasiten Anguillicola crassus. Bild: JOSEFIN SUNDIN, SLU

SVERIGE (JB)

– Att många av de undersökta ålarna hade synliga parasiter och också skador på sina simblåsor är oroväckande med tanke på ålarnas långa vandring mot Sargassohavet,…

Share

Högre metanutsläpp

Metanutsläppen från vattendrag i norr var högre än väntat, sannolikt för att det ofta finns torvmarker och våtmarker i avrinningsområdet. Här syns Miella -jokka, Abisko. Bild: GERARD ROCHER ROS

Sötvattensystem står för hälften av de globala utsläppen av metan, är en kraftfull växthusgas som bidrar till den globala uppvärmningen. Men, bland sötvattnen har flodernas och…

Share

Även vägtisteln fyller en roll

Arterna är många och de behövs för att sköta skogen

På en vägtistel satt en humla och en guldbagge på blomman. Tydligen så samsades de bra om det begränsade utrymmet. När så en pärlemorfjäril anslöt sig blev det mycket trångt.

SKOG (JB)

Den biologiska mångfalden är värd att värna och bevara. Varje art har sin nisch och inte sällan är andra arter beroende av den. Även en vägtistel gynnar och bidrar.

Share