Fokus på lantbruket i Riksdagen

”Svenskt lantbruk inte ett bekymmer utan en del av klimatlösningen”

Magnus Oscarsson i samspråk med Lottie Knutsson inför seminariet.

SVERIGE (JB)

Under våren arrangerades ett digitalt seminarium av riksdagsman Magnus Oscarsson (KD) i samarbete med Lantmännen. Huvudfrågan var ”Hur ska vi öka livsmedelsproduktionen i Sverige samtidigt som vi sänker klimatpåverkan i alla led från Jord till bord?”

Share

Är höga priser verkligen bra?

Så här i skördetid är det lätt att göra lite reflektion över våra avräkningspriser på avsalugrödor. Med reservation att mitt resonemang enbart utgår ifrån växtodlarens som lever på att sälja grödor, har jag full respekt för djurhållaren som huvudsakligen köper in grödor i form av foder har helt annat perspektiv.

Share

Vildsvin bakom ökade viltskador

Dessutom höjd risk för afrikansk svinpest

Fördubblade viltskador i lantbruksgrödor på sju år. Och värst är vildsvinen. Bild: PIXABAY

SVERIGE (JB)

Viltskadorna har fördubblats sedan den senaste undersökningen gjordes 2014. Och det är vildsvinen som orsakar den största skadan.

Share

Minskad spannmålsskörd

Årets skörd av oljeväxter som raps förväntas bli den största hittills under 2000-talets största. Bild: PIXHILL

Årets skörd av spannmål förväntas bli 5,7 miljoner ton. Det är en minskning med fyra procent jämfört med skörden förra året, men en ökning med sex procent jämfört med genomsnittet för de senaste fem åren. Det visar årets skördeprognos från Jordbruksverket.

Share

Ny app förbättrar markstruktur

Gör det enklare att hålla koll på hur jorden mår

Jordbruksverket och SLU presenterar den nya appen ”Hur mår min jord” som hjälper till att hålla koll på hur marken mår. Bild: JOAKIM HERMANSSON

SVERIGE (JB)

En god och stabil markstruktur är grunden för en väl fungerande odlingsjord. Nu lanserar Jordbruksverket appen ”Hur mår min jord?” som hjälper till att få koll på markstrukturen, kunna utvärdera åtgärder och följa upp förändringar över tid.

Share

Igenväxning hot mot biologisk mångfald

Artrikedomen är störst på naturbetesmarker

Betande kor skapar biologisk mångfald. Bild: JAN LINDMARK

SVERIGE (JB)

Det kommer kanske inte som någon överraskning men nu har det visat sig att öppna landskap gynnar biologisk mångfald. Mjölkproduktion där kor får beta på åkrar med varierade landskap gynnar många växter och djur. Det framgår av en ny rapport från Norrmejerier.

Share

Trettonde grållen hamnade i Mjölby

Lyckliga vinnare i veteranklubbens lotteri

De arbetar hårt för veteranmotorklubben med bland annat traktorlotteriet, från vänster Mats Thorebring, Rolf Granath, David Karlsson, Håkan Lindgren och Hugo Andersson.

YDRE (JB)

För trettonde året i rad drogs vinnarna i Ydre Veteranmotorklubbs traktorlotteri i lördags. Grållen gick till Mjölby.
– Så jäkla skoj, blev Peter Wessbergs kommentar när han nåddes av den glada nyheten.

Share

Färre sysselsatta

Så såg det svenska jordbruket ut 2020

2020 var antalet sysselsatta i jordbruket 166 300, en minskning med tre procent sedan 2016. Det visar Strukturundersökningen. Bild: ERICH WESTENDARP

SVERIGE (LT)

Under 2020 genomfördes Strukturundersökningen kring det svenska jordbruket, och den visade bland annat att det är viktigt för många jordbruksföretag att ha någon form av…

Share