​Ökad efterfrågan på svenska livsmedel

Ger stabil lönsamhet för lantbruket i Coronatider

Det skriver Ludvig & Co i en pressrelease om sin årliga rapport Lantbrukets Lönsamhet.

Coronakrisen och brexit i kombination skapar en stor oro på marknaden, men som efter några månader visar sig gynna vår svenska inhemska livsmedelsmarknad. Det visar prognosen för lantbrukets lönsamhet under 2020 som ökar eller har stabila resultat i jämförelse med 2019 inom driftsinriktningarna; mjölk, nötkött, gris och växtodling.

Speciellt pekar prognosen för lönsamheten inom växtodlingen uppåt efter den svåra torkan 2018. I stort sett hela landet har fått en god skörd både på spannmål och vall under 2020 samtidigt som prisbilden för spannmål ligger på en hög nivå. Lönsamheten i svensk gris- och nötköttsproduktion liksom svensk mjölkproduktion ligger på en stabil nivå 2020 jämfört med 2019.

– Att de svenska konsumenterna har fortsatt att välja svenska livsmedel borgar för en fortsatt stabil prisbild inför det kommande året. Under 2020 förväntas slaktvolymerna för gris och mjölkinvägningen att överstiga föregående årsvolymer. I oroliga tider blir livsmedels- och foderproduktionen samhällsviktiga funktioner. Det har ökat fokus på att skapa genomförandekraft för den svenska livsmedelsstrategin, 
säger Per Skargren, Segmentschef Skog och Lantbruk på Ludvig & Co

Läs mer här

Share