Hållbar skogsgård

Följer de naturliga cyklerna och har solel

Lars Vikinge framför solanläggningen.

SKOG (JB)

Lars Vikinge följer de naturliga ekologiska kretsloppen i sitt skogsbruk. Han har dessutom en solanläggning som producerar den el hushållet behöver.

Share

Guidad vandring i gammal gruvbygd

Nartorp Börrums Hembygdsförening bjöd på intressant vandring

Margaretha Nilsson (gul jacka) som själv bott i Nartorp i nära 50 år berättade om de hus som gruvvandringen passerade och vilken uppgift de fyllt när det bedrevs gruvdrift i trakten.

NARTORP (JB)

Söndagen före sportlovet bjöd Nartorp Börrums Hembygdsförening in både nyinflyttade till Sankt Anna-bygden och de som bott länge i trakten till en guidad vandring genom…

Share

Semester på riktigt (nästan)!

Som jag skrivit förut var vi iväg på sportlovet på en bilturné. Eftersom att resan tar lite längre blev frånvaron hemifrån längre än på många år för mig. För säkerhets skull tog jag med mig datorn för att kunna jobba lite om det blev något lämpligt läge.

Share

Korvrapporten 2023

Korvrapporten 2023 är en undersökning om svenska folkets korvpreferenser och attityder till korv, som Demoskop genomfört på uppdrag av Svenskmärkning.

Hela 92 procent av alla svenskar äter korv! Men vilka faktorer är viktigast vid val av korv, vilken är favoritkorven och hur står sig team kokt vs grillad? Det och mycket mer får du svar på i

Share

Köttet behåller sin starka ställning

Den absoluta majoriteten av vuxna äter fortfarande kött och helst svenskt

Svenskarna gillar kött, men det ska produceras i Sverige. Bild: SVENSKT KÖTT

SVERIGE (JB)

Vegetarisk mat har blivit allt populärare och är numera ett obligatoriskt inslag på svenska restaurangmenyer. Men vanor tar tid att förändra och fortfarande håller köttet ställningarna väl.

Share

Få investerar i nya stallar

Snabba kostnadsökningar och en osäker marknad drar ner satsningarna

Under 2022 var intresset litet bland djurhållarna att investera i stallbyggnader, det gäller både nyinvesteringar och ombyggnationer. Bild: Tobias Pettersson.

SVERIGE (JB)

Det har varit några osäkra år på rad och det avspeglas även i viljan att investera i att uppföra eller bygga om stallbyggnader inom lantbruket. Moderna stallar är viktigt men…

Share

Opastöriserad mjölk

Viktigt att känna till vilka regler som finns för att undvika att bli sjuk

Opastöriserad mjölk säljs från gårdar men alla känner inte till reglerna. Viktigt för både producent och kund att ha kunskap. Bild: PIXABAY

ÖSTERGÖTLAND (JB)

Opastöriserad mjölk kan innehålla bakterier som till exempel ehec och campylobacter. Bakterierna kan ge akuta magsmärtor och diarré. Ibland kan de leda till svåra sjukdomar…

Share

Landsbygdsvecka ska lyfta landet

Nytt initiativ riktar ljuset mot landsbygdsfrågor

Första veckan i maj anordnas den första nationella Landsbygdsveckan med aktiviteter i hela landet.

SVERIGE (JB)

Den första veckan i maj skapas en ny nationell arena för alla som vill sätta fokus på landsbygdernas roll i en hållbar samhällsutveckling. Den 2-7 maj är det premiär för…

Share