Köttet behåller sin starka ställning

Den absoluta majoriteten av vuxna äter fortfarande kött och helst svenskt

Svenskarna gillar kött, men det ska produceras i Sverige. Bild: SVENSKT KÖTT

SVERIGE (JB)

Vegetarisk mat har blivit allt populärare och är numera ett obligatoriskt inslag på svenska restaurangmenyer. Men vanor tar tid att förändra och fortfarande håller köttet ställningarna väl. Nästan alla vuxna i Sverige äter kött, och allra helst ska det vara svenskt.

En ny undersökning som är genomförd via webb-intervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade Sverigepanel på uppdrag av Svenskt Kött i Sverige AB har undersökt målgruppens köttkonsumtion och inställning till kött.

Totalt genomfördes 1056 intervjuer under perioden 24- 31 januari med personer i åldern 18-84 år. Resultatet blev att nästan alla i Sverige äter kött och instämmer i att svenskt kött gynnar lokala bönder och svensk matproduktion.

Hela 94 procent av de svarande uppger att de äter kött. Av de som svarade att de inte äter kött är yngre kvinnor och de med lägre inkomster överrepresenterade. Man bör dock ha i åtanke att frågan ”Äter du kött?” inte säger något om vilken typ av kött man äter, hur ofta och mycket kött man äter, om man ökat, minskat eller på annat sätt förändrat sitt köttintag, om man planerar att sluta äta kött och så vidare, men det visar ändå att kött som livsmedel fortfarande har en viktig roll.

De senaste åren med pandemi, krig och inflation har påverkat konsumenternas prioriteringar och värderingar.

Media har stort fokus på pris men undersökningen visar bland annat att 74 procent av konsumenterna är villiga att betala mer för det svenska köttet än för det importerade. Hälften kan dessutom tänka sig att lägga mer av sin disponibla inkomst på livsmedel.

Att svenskt kött är det främsta valet för konsumenten bekräftas också av att 87 procent anger att de oftast köper svenskt kött. När det gäller vilka mervärden man ser att det svenska köttet har så anger nio av tio att det handlar om att gynna lokala bönder och stärka den svenska livsmedelsproduktionen (85 procent) som kommer i topp.
– Med tanke på det ekonomiska läget så är pris så klart i fokus för konsumenten. Men pris kan handla om så mycket mer än bara de billigaste kalorierna. Maten är dyr men när man ska köpa kött så är det helst det svenska man vill ha och det är för att värna om den svenska bonden och den svenska produktionen som man anger som främsta anledningarna, säger Isabel Moretti, vd för Svenskt Kött.

I undersökningen kan man läsa att sju av tio har en positiv inställning till svenska djuruppfödare. Svenskarna lägger en stor del av sin disponibla inkomst på livsmedel men många kan tänka sig att betala ännu mer, särskilt de med månadsinkomster på 40-50 000 och de som bor i region Östra.

Och även om det talats mycket om vegetarisk mat på senare år så var det bara sex procent som uppgav att de inte äter kött.
– Även här tror vi på Svenskt Kött att pandemi, krig och inflation har påverkat konsumenterna. I tider av överflöd är det enkelt att våga testa nytt men i kris så behöver man prioritera och fokusera på vad som är viktigast och här har svenska folket sagt sitt om det svenska köttet. Uppenbarligen ser konsumenten att svenskt kött är betydligt mycket mer än ett klimatavtryck utan de ser det som ett näringspackat livsmedel som produceras av ansvarsfulla bönder och som är en förutsättning för den svenska livsmedelsproduktionen, säger Isabel Moretti.

Text: TOBIAS PETTERSSON

Share