Säljer allt från skruv till maskiner

Henrik Åhs (till vänster), innehavare av Järnia i Arvika och Sunne, och medhjälparen Erik Anghill.

ARVIKA (JB)

Henrik Åhs som sedan tidigare driver Järnia i Sunne har även öppnat en Järniabutik i Arvika. Hans medhjälpare i den nya butiken heter Erik Anghill.

Share

Solpaneler på verkstad och stall

Stallet till vänster och verkstaden till höger har tillsammans 62 paneler på taken. Verkstaden ligger med panelerna mot söder och stallet mot väster. Infällda bilden John Karlsson

VIKBOLANDET (JB)

I början på år 2017 hade John i Tomta, eller mera korrekt, John Karlsson, sin första kontakt med Lundgrens El för att diskutera installation av solceller. Flera grannar hade då satsat på solel och intresset var väckt.

Share

Värmande mysfaktor hemma

Att satsa på en braskamin sänker elkostnaden och höjer mysfaktorn, menar Jan Svensson på Spiscenter i Norrköping.

NORRKÖPING (JB)

Många villaägare installerar braskaminer för att höja mysfaktorn men också för att minska värmekostnaderna. Genom att hålla husets värmesystem på en låg nivå när ingen är hemma och sedan tända upp en brasa vid hemkomsten ges en snabb uppvärmning samtidigt som pengar sparats in. Braskaminen kan också vara ett tryggt komplement till ordinarie värmekälla i händelse av strömavbrott.

Share

Med miljö och biobränsle i fokus

300 kunder, varav 200 villor, får sin värme från kommunägda Arvika Fjärrvärme. Platsen är Lycke industriområde. Röken från skorstenen är trettiogradig vattenånga.

ARVIKA (JB)

Jordbrukaren har gjort ett besök hos kommunägda Arvika Fjärrvärme AB på Lycke industriområde. Fjärrvärmen som uppvärmningsalternativ är en av de största energisatsningar som gjorts inom kommunen.
– Fjärrvärmen fortsätter att öka som uppvärmningsform, bekräftar bolagets vd Thomas Malmstedt.

Share

Nu ges nya möjligheter till rådgivning

Linnea Staaf är miljörådgivare på Hushållningssällskapet i Östergötland.

ÖSTERGÖTLAND (JB)

Hushållningssällskapet i Östergötland är en av de organisationer som under många år har arbetat med Greppa Näringen. Aktiviteterna består av kvalificerad individuell rådgivning och kursverksamhet riktad till lantbrukare i Östergötland och det behövs fler lantbruksföretag som går med och får del av den kvalificerade rådgivningen som Greppa Näringen erbjuder.

Share

Tioårig plan för VA-utbyggnad

Hans Nilsson, enhetschef för VA och anläggning på Sunne kommun, visar den miljöalmanacka som Sunne kommun ger ut varje år

SUNNE (JB)

För att få reda på hur man tänker i frågan om enskilda avloppsanläggningar i Sunne kommun vänder jag mig till enhetschefen för VA och anläggning, Hans Nilsson. Jag får veta att i den här kommunen ligger man verkligen i framkanten och här finns en tioårig plan som enheten för VA tillsammans med Miljö, plan och bygg tagit fram.

Share

Sockermästarens bostad finns kvar

Tack vare statusen som byggnadsminne är Sockermästarens bostad räddad från att rivas och ersättas med modern bebyggelse.

NORRKÖPING (JB)

En av Norrköpings äldsta industribyggnader var Sockerbruket Gripen på Gamla Rådstugugatan. Sockerbruket uppfördes år 1740 och blev det största av Norrköpings tre sockerraffinaderier. Rörsocker importerades till Sverige via Portugal och Holland för att raffineras och sedan säljas till konsumenter.

Share