Arla investerar stort

Mejeriföretaget Arla gör större investeringar än någonsin.

Arlas VD Patrik Hansson säger till Ekot att det handlar om att Arlas ägare; mjölkbönderna, vill möta konkurrensen mot importerade mejerivaror.

– De tror på en fortsatt ökad mjölkproduktion och de ser också att vi behöver bli ännu mer konkurrenskraftiga, säger Patrik Hansson till Ekot.

Arla har 13 anläggningar i Sverige och alla kommer att få del av kakan. Linköping får mest, 220 miljoner. Anläggningen i Jönköping får 40 miljoner.

Share

Stigande priser på skog

Men skillnaderna är stor mellan regionerna enligt LRF Konsults årliga jämförelse
När samtliga försäljningar av skogsmark summeras visar statistiken att riksgenomsnittet stigit till ett genomsnittspris om 415 kr/m³sk (skogskubikmeter). Det motsvarar en uppgång om 3,8 procent.

Share

Gårdens gödsel blir till biogas

Johan Sjölander framför biogasanläggningen som sedan i mitten av september förra året försörjer gården med el och dessutom värmer tre bostadshus med spillvärmen.

SÖDERKÖPING (JB)

Nu produceras det egen el på gården Fröberga strax söder om Söderköping. Det är de cirka 120 korna, med rekrytering nästan det dubbla, som håller med råvaran. Sedan mitten av september är anläggningen igång och detta var den sjätte anläggningen av denna typ i Sverige. Företaget har precis levererat anläggning nummer 171 till Kanada.

Share

Vägen mot ett fossilfritt Sverige

Bixias analytiker Matina Rosenberg är expert på hur marknadssituationen kring el ser ut.

SVERIGE (JB)

Sverige siktar på att vara helt fossilfritt inom 22 år. Bixia är ett elbolag som helt anammat den svenska målsättningen.
– Tempot måste öka för utbyggnaden av sol, vind- och vattenkraft, säger Matina Rosenberg, analytiker på Bixia.

Share

Solen täcker Olstorps behov av el

Göran Lidebjer har inte haft några bekymmer med anläggningen.

VALLERSTAD (JB)

Göran Lidebjer i Vallerstad på Olstorp har haft sin solanläggning i tre år och tre månader. Driften har varit problemfri och elproduktionen täcker gårdens behov även under skördetider då maskiner kräver mycket el.

Share

Byn blir helt självförsörjande på el

Sveriges första 100 procent lokala förnybara energisamhälle testas i full skala. ”Det är första gången i Sverige något sådant här provas. Vi bygger för att lära oss”, säger Johan Aspegren, kommunikationschef på Eon energidistribution. Bild: EON

SVERIGE (JB)

Det finns en internationell trend med att människor önskar bli självförsörjande med el. Ett sätt är att gå ihop och samla platsens olika energikällor till ett gemensamt system. Eon har inlett ett experiment med ett sådant mikronät med endast förnyelsebar energi.

Share

Kooperativ nutid och framtid

I veckan hade jag förmånen att närvara på ett kooperativt forum som LRF ordnar sedan några år tillbaka. Där träffas alla kooperativa organisationer från jord, skog, trädgård och finans som tillhör det gröna näringslivet under ett dygn och dryftar strategiska framtidsfrågor för kooperationen.

Share

Värme för kalla dagar

Örjan Birgersson, försäljningschef hos Modighs Rörtjänst i Ödeshög, har arbetat med värmepumpar och sett den tekniska utvecklingen under många år.

ÖdeshÖg (LT)

Att värma upp vatten med hjälp av luft tar lång tid vilket märks inte minst vid hav och sjöar om vårarna. Numera finns dock teknik som klarar detta på ett effektivt sätt, nämligen värmepumpar för luft/vatten.

Share