Byn blir helt självförsörjande på el

Sveriges första 100 procent lokala förnybara energisamhälle testas i full skala. ”Det är första gången i Sverige något sådant här provas. Vi bygger för att lära oss”, säger Johan Aspegren, kommunikationschef på Eon energidistribution. Bild: EON

SVERIGE (JB)

Det finns en internationell trend med att människor önskar bli självförsörjande med el. Ett sätt är att gå ihop och samla platsens olika energikällor till ett gemensamt system. Eon har inlett ett experiment med ett sådant mikronät med endast förnyelsebar energi.

Tanken och önskan om en självförsörjning av el hörs från olika håll. Det är inte bara här i Sverige sådana tankar finns och har funnits rätt länge.
– Vi har sett på olika ställen i världen Australien, Kalifornien att folk vill vara självförsörjande på el, berättade Johan Aspegren, kommunikationsansvarig Eon energidistribution, för ett par år sedan. Till exempel de långa avstånden i Australien gör att man vill vara det.
Att bara som enskild använda en energiform för produktionen kan dock bli begränsande och vanligen är det svårt att hålla sig med flera källor.
– Det bli effektivare när några går ihop och bygger energisystem tillsammans.

– När vi ser in i framtiden ser vi att lokala energisystem kommer att växa upp, berättade han vidare, system som bygger på bland annat solkraft och vindkraft. Vi ser just nu en snabb utveckling inom teknik i stort. Solceller blir effektivare, styr- och reglerteknik kan göra mer, batteritekniken tar kliv, vindkraftverk bli ännu bättre och efterfrågan kommer att öka att den energi kunden använder ska komma från en ansvarsfull produktion och gärna nära i geografin.

Johan Aspegren betonade också skillnaden mellan förutsättningarna på olika platser. Allt fungerar inte lika överallt och lösningarna anpassas för varje plats. Finns det sådant som strömvatten kan man lägga i en tub som alstrar el av vattenkraft utan att för den delen dämma eller bygga.
– Jag är övertygad om att det här med lokala system kommer så småningom. Det är första gången i Sverige något sådant här provas. Vi bygger för att lära oss.
– Kunderna kommer inte märka ett dugg. De som vill engagera sig har alla möjligheter att följa vad som sker och hur det går. Vi tror också att kunderna kommer hushålla med elen mer när de vet var den kommer från.

– De system som finns utomlands till exempel i Australien bygger inte på förnyelsebart. Vi går ytterligare ett steg med 100 procent förnyelsebart.
Eon håller nu på att testa ett lokalt energisystem och mikronät i full skala. Testet kommer drivas under totalt tre år och har inletts i höstas. Det var från början tänkt att genomföras på Åstön utanför Sundsvall men av olika skäl kom man att istället välja Simris, utanför skånska Simrishamn.
I Simris fanns redan både vindkraft och en ganska stor solcellspark.
– Det var egentligen bara att flytta dit en teknikbod där all styrning finns och sedan flytta dit ett jättestort batteri som är stort som en av de absolut största containrarna, berättar Johan Aspegren. Sedan har vi reservkraftverket och en bränsletank till det.

– Där kör vi nu för fullt, kan man säga. Nu kör vi bara på ödrift, alltså att vi kör på 100 procent bara förnybart under en begränsad period. Vi kör ungefär var femte vecka på det viset. Anledningen är att vi inte vill ha ett reservkraftsaggregat som bara står och går och bränner rätt så dyrt bränsle. Det är också förnybart bränsle, HVO. Reservkraftverket vet vi att det fungerar så det behöver vi ju inte testa.
Ö-drift är då hushållen inte är med alls på nationella elnätet utan bara precis på el från solceller, vindkraftverk, batteri och reservkraftaggregatet. Hela byn är som en egen ö, energimässigt.

Utan att gå långt in i tekniska detaljer så finns olika former av styrning med för olika nivåer av tillgång på el i nätet. En sänkning av varmvattentemperaturen från 50 till 45 grader märks inte för kunden men på eltillgången. Ett eventuellt överskott av el kan man använda till att exempelvis ladda elbilen. I en elbil finns ju ett batteri som i sin tur kan användas till det lilla husets behov ibland som att koka potatis med.

Det finns 140-150 hushåll i Simris. Både de och Eon tycker det här är jättespännande.
– Byborna är någonting så alldeles kolossalt engagerade i detta, säger Johan Aspegren.
Eon ville ha sex hushåll med solceller på taket. Det blev mer än dubbelt så många. Man har också satt in nya värmepumpar i några hus, nya varmvatten beredare med mera. De som har elbilar kan inkludera dem i projektet och så vidare.

Med hushållens entusiasm och Eons upplägg kan det här bli banbrytande. Simris är Sveriges första 100 procent lokala förnybara energisamhälle.

Text: BO BÄCKMAN

Share