Vägen mot ett fossilfritt Sverige

Bixias analytiker Matina Rosenberg är expert på hur marknadssituationen kring el ser ut.

SVERIGE (JB)

Sverige siktar på att vara helt fossilfritt inom 22 år. Bixia är ett elbolag som helt anammat den svenska målsättningen.
– Tempot måste öka för utbyggnaden av sol, vind- och vattenkraft, säger Matina Rosenberg, analytiker på Bixia.

Två gånger om året djupdyker Matina Rosenberg i marknadsläget. Hon är expert och tittar på alla parametrar inom den nordiska marknaden som kan påverka elpriset – dessutom är de nordiska länderna starkt kopplade till Europa.

– Vi påverkas även av det globala handlandet. Ett stigande pris på kol är främsta orsaken till ett högre elpris, säger Matina och sammankopplar informationen med att Kina i synnerhet tillsammans med Indien under hösten 2017 fyllt på sina kollager.
Direkt påverkan på oss i Sverige har i första hand Tyskland, som även kallas Europas energimotor.

Sverige hade vid årsskiftet 6 400 megawatt installerad effekt vindkraft medan Tyskland vid samma period noterades för 53 100 megawatt installerad effekt, främst i norra delarna av landet. I de södra delarna av Tyskland dominerar solkraften med sina cirka 42 000 megawatt installerad effekt.
– Då har tyskarna ännu inte kommit igång ordentligt med sin planerade havsvindkraft i Nordsjön, säger Matina.
Även Frankrike är en stor energiproducent i Europa. Bland annat har man 60 reaktorer kärnkraft i landet, men målet var att halvera dessa till år 2025.

– Dock ser det ut som att man väljer att flytta fram sitt mål till 2030 för att hinna utveckla tillräckligt mycket förnybar energi, berättar Matina. Största energikällan i Norden är vattenkraften som under 2017 stod för 57 procent av produktionen el. Kärnkraften producerade 22 procent medan vindkraften gav tio procent av all el.
– Solkraften är sakta på uppmarsch men är fortfarande av en smulas storlek i sammanhanget, menar Bixias analytiker.

Politiken påverkar elpriset mer än de flesta kan ana. Men de huvudsakliga drivkrafterna som påverkar elpriserna är enligt Matina Rosenberg:

  • Ny förnybar elproduktion i Norden.
  • Ny kärnkraft i Finland och nedlagd kärnkraft i Sverige.
  • Nya ledningar mot omvärlden, ökad export ut från Norden.
  • Bränslepriset på kol, gas och utsläppsrätter.
  • Ny förnybar elproduktion på kontinenten, (Tyskland). Nedlagd tysk kärnkraft och minskad kärnkraft i Frankrike.
  • Politikernas ambitioner kring klimatmål. Minskat utsläpp av växthusgaser med hjälp av utsläppsrätter.

– Alla har ett ansvar att kommunicera klimatfrågorna, förtydligar Matina Rosenberg och tillägger:
– Ett råd är att utnyttja topparna. Sälj av, ha inte lager för det ser ut att vara fallande priser.

Text och bild: DENNIS J HALL

Share