Nu ges nya möjligheter till rådgivning

Linnea Staaf är miljörådgivare på Hushållningssällskapet i Östergötland.

ÖSTERGÖTLAND (JB)

Hushållningssällskapet i Östergötland är en av de organisationer som under många år har arbetat med Greppa Näringen. Aktiviteterna består av kvalificerad individuell rådgivning och kursverksamhet riktad till lantbrukare i Östergötland och det behövs fler lantbruksföretag som går med och får del av den kvalificerade rådgivningen som Greppa Näringen erbjuder.

– Just nu riktar vi oss främst till lantbruksföretag i området söder om Roxen och djurgårdar med minst 25 djur – enheter i hela länet, säger Linnea Staaf, miljörådgivare på Hushållningssällskapet i Östergötland.
– Vid det första rådgivningsbesöket gör vi en växtnäringsbalans för gården och gör upp en plan för fortsatt rådgivning under den kommande treårsperioden, förklarar Linnea.

Det finns en mängd rådgivningar att välja mellan, till exempel inom växtnäring, växtskydd, markpackning, växtföljder, våtmarker, dränering, energi och precisionsodling.

Greppa Näringen erbjuder kostnadsfri rådgivning som både lantbrukare och miljön tjänar på. Målet är minskade utsläpp av klimatgaser, minskad övergödning och säker användning av växtskyddsmedel. Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverket, LRF och Länsstyrelserna och finansieras av EU genom landsbygdsprogrammet.

Sedan Greppa Näringen startade i Östergötland år 2005 har 815 lantbrukare och markägare deltagit i rådgivningen. Hittills har drygt 2 960 rådgivningsbesök gjorts, till nytta för både lönsamheten och miljön.
– Efter att Greppa Näringens arbete har pågått i över tio år går det att visa att lantbrukarnas åtgärder har lett till mätbara resultat i form av minskade halter av kväve och fosfor i ett flertal vattendrag i södra Sverige. Det är särskilt kul att det statistiskt går att koppla minskningarna till en hög anslutning till Greppa Näringen i området, säger Maria Källming, samordnare för Greppa Näringen i Östergötland.
Att allt deltagande i aktiviteter som erbjuds av Greppa Näringen sker på frivillig basis anser man vara en styrka. Genom att visa upp konkreta resultat som lantbrukarnas frivilliga miljöarbete ger, kan lantbruket motverka att mer omfattande lagstiftning om miljöåtgärder införs.

Varje år arrangeras ett flertal kurser med olika teman som är öppna även för lantbrukare som inte är medlemmar i Greppa Näringen. Hushållningssällskapet driver även ett flertal vattendragsgrupper på Vikbolandet och runt Söderköping.

Länsstyrelsen har nu utlyst fler områden som kommer att få möjlighet att starta vattendragsgrupper under 2018. Int roduktionskurs för nya medlemmar i Greppa Näringen anordnas en gång per år, nästa tillfälle är den 8 mars 2018. Kursen består av en dag med föreläsningar och övningar inomhus och en dag i fält.

Vill du veta mer om rådgivningen, så går det bra att kontakta miljörådgivare Linnea Staaf på telefon 0723-85 12 57.

Källa: Hushållningssällskapet i Östergötand

Share