Solpaneler på verkstad och stall

Stallet till vänster och verkstaden till höger har tillsammans 62 paneler på taken. Verkstaden ligger med panelerna mot söder och stallet mot väster. Infällda bilden John Karlsson

VIKBOLANDET (JB)

I början på år 2017 hade John i Tomta, eller mera korrekt, John Karlsson, sin första kontakt med Lundgrens El för att diskutera installation av solceller. Flera grannar hade då satsat på solel och intresset var väckt.

Den 20 maj var anläggningen i drift. Det blev 62 paneler monterade på stall och verkstad.

Verkstaden vetter åt söder och stallet åt väster. Det innebär att på förmiddagen kommer mest energi från verkstaden för att under dagen gå över till stallets celler. Totaleffekt 17 000 KWh. John har ansökt om bidrag till installationen men står på kölistan med runt hundra personer före.

Kontrollpanelen är placerad i verkstaden och där kan man se på displayen hur produktionen är i realtid. Den energi som inte används på gården går ut på nätet. John tillhör en grupp bildad av installatören som förhandlar om pris för hela gruppen. På gaveln till verkstaden sitter en liten riktantenn med en likadan på boningshuset. Via dessa antenner skickas data till datorn i bostaden och där kan man följa produktionen och se hur den varit över tid. Under juni och juli låg elproduktionen över förväntad och under resten av året något under.

Tomta är en släktgård i Kuddby som Johns farfars morfar köpte 1888. Sedan några år tillbaka har John också Jerus gård, också den i Kuddby, som kommer från moderns släkt.

Tillsammans är gårdarna på 85 hektar åker och med 35 hektar skog. Till detta kommer arrende på 30 hektar.

Text och bild: LARS-T JACOBSON

Share