DM i plöjning

Segraren i Veterantraktor med bogserad plog, Johan Gustavsson från Ryckelsby, fick till fina fåror med sin BM-traktor och överumplog.

Segraren i Veterantraktor med bogserad plog, Johan Gustavsson från Ryckelsby, fick till fina fåror med sin BM-traktor och överumplog.

VIKINGSTAD (JB)

Oavsett hur de är paketerade så har de alltid funnits och finns alltid där, bondens trogna hästar. På fyra ben eller fyra hjul. I söndags avklarades Distriktsmästerskap i plöjning på Brinks gård, Vikingstad.

Totalt tävlade 10 tävlande traktorer i tre tävlingsklasser. Arrangör var JUF, Jordbrukarungdomens förbund i Östergötland.

Share

Livsviktig utrustning

Godkänd skyddsutrustning är en bra försäkring i skogsbruket anser Ove Nilsson. Han hjälper gärna till med val av motorsåg och skyddsutrustning.

Godkänd skyddsutrustning är en bra försäkring i skogsbruket anser Ove Nilsson. Han hjälper gärna till med val av motorsåg och skyddsutrustning.

NORRKÖPING (JB)

Enligt Arbetsmiljöverkets hemsida tillhör skogsbruket de branscher som toppar antalet olyckor i arbetet. Främst drabbade är de som utför manuellt arbete med motorsåg. Arbetsmiljöverket har fattat beslut om regler som ska främja en säk – rare och bättre arbetsmiljö samt minska olyckorna.

Upparbetning av stormfälld skog medför större risker än vid vanlig trädfällning och 17 procent av alla olyckor sker vid arbete med motorsåg men även fallolyckor på halt underlag och att bli träffad av nedfallande föremål och klämskador är vanligt.

Share

Vem sätter normen?

En nu salig man sade till mig en gång att det finns två saker som förenar arbetarna. Det är känslan av att elva månader om året är lönen för låg och 12:e månaden regnar det på semestern. Jag har många gånger funderat över varför, och framförallt när, regn blev ett problem.

Share

Även nya mjölkgårdar kan få del av mjölkstöd

Ett nytt mjölkstöd på 96 miljoner kronor kommer att betalas ut i månadsskiftet november/ december. Lantbrukarna behöver inte ansöka om stödet utan pengarna betalas ut direkt, men de lantbrukare som köpt eller tagit över ett mjölkföretag behöver ta en direktkontakt med Jordbruksverket så snart som möjligt.

Om en lantbrukare har köpt eller tagit över en verksamhet använder Jordbruksverket tidigare ägares produktion men de har inte möjlighet att göra detta per automatik.

Share

Auktionen gick över förväntan

Det samlades en hel del folk i det vackra höstvädret när det hölls auktion på arrendegården Forsum där Daniel och Frida Karlsson på gården Hagen i Ringarum sålde ut maskinparken.

Det samlades en hel del folk i det vackra höstvädret när det hölls auktion på arrendegården Forsum där Daniel och Frida Karlsson på gården Hagen i Ringarum sålde ut maskinparken.

RINGARUM (LT)

Gårdsauktioner växer inte på träd numera, men det är alltid något av en folkfest när det ändå händer. Samtidigt kan denna fest emellanåt paras med ett visst vemod. Men också en känsla av lättnad. Auktionen kan innebära en slags nystart i form av en produktionsomläggning. Effektivisering eller att få mera tid till det som man anser viktigt i livet.

Share

Flyttar produktionen till Sverige

Södra Wood genomför strukturella förändringar inom sågverks- och hyvleriverksamheten för att stärka den långsiktiga konkurrenskraften. Förhandlingar har idag inletts om att stänga fabriken Sunds i Danmark och flytta produktionen till Sverige. Totalt berörs fyra medarbetare.

Share

Ett bostadskrisande Sverige

SVERIGE (JB)

Den stora snedfördelningen på bostadsmarknaden växer ständigt.
– Vi måste våga pröva ett socialt bostadsbyggande av god kvalitet, säger Staffan Carenholm, konsult och debattör inom bygge och arkitektur.

Staffan Carenholm understryker att vi har bostadskris. Inom kort kommer det att vara omöjligt att förse alla invandrare som kommer till Sverige med en bostad med godtagbar standard. Samtidigt är tröskeln enormt hög för de ungdomar som vill flytta hemifrån.

Share

Bra för Moelven

Moelven tjänade 80 miljoner NOK på verksamheten under tredje kvartalet och förbättrade resultatet med 62 miljoner NOK jämfört med motsvarande period föregående år.
– Det goda resultatet har ett tydligt samband med att koncernen ökade rörelseintäkterna jämfört med motsvarande kvartal i fjol med 235 miljoner NOK. Samtliga divisioner inom Moelven bidrar till det förbättrade resultatet. Divisionerna Wood och Byggsystem levererar positiva rörelseresultat på 46 miljoner NOK respektive 42 miljoner NOK, säger Morten Kristiansen, koncernchef för Moelven Industrier ASA.

Share