Bra för Moelven

Moelven tjänade 80 miljoner NOK på verksamheten under tredje kvartalet och förbättrade resultatet med 62 miljoner NOK jämfört med motsvarande period föregående år.
– Det goda resultatet har ett tydligt samband med att koncernen ökade rörelseintäkterna jämfört med motsvarande kvartal i fjol med 235 miljoner NOK. Samtliga divisioner inom Moelven bidrar till det förbättrade resultatet. Divisionerna Wood och Byggsystem levererar positiva rörelseresultat på 46 miljoner NOK respektive 42 miljoner NOK, säger Morten Kristiansen, koncernchef för Moelven Industrier ASA.

Koncernchefen säger att divisionen Byggsystem utvecklats särskilt bra inom byggmodulverksamheten i Sverige.

– I Sverige har byggmodulverksamheten fortsatt mycket hög aktivitet och goda resultat. Huvudorsaken till det goda resultatet är att många projekt genomförts på ett bra sätt, med hög standardiseringsgrad och ökad produktivitet i fabrik. Inom Wood-divisionen beror resultatutvecklingen på en kombination av ökad aktivitet inom flera produktområden och förbättrad verksamhet, säger Kristiansen.

Kristiansen menar att arbetet med att effektivisera verksamheten också är en stor del av orsaken till att sågverksdivisionen Timber har en positiv resultatutveckling.

– Förbättrad verksamhet i flera av våra sågbruk gör att divisionen totalt sett är i ungefärlig balans. Men trots att divisionen förbättrat sitt resultat med 12 miljoner NOK jämfört med tredje kvartalet i fjol är resultatet inte tillfredsställande. Marknadsförhållandena var något mer utmanande än under samma period i fjol, men det pågående interna förbättringsarbetet måste drivas vidare för att ytterligare effektivisera verksamheten, säger Kristiansen.

Efterfrågan på industriträ förväntas bli god på många marknader.
–Aktiviteten på timmermarknaden förväntas vara fortsatt god under fjärde kvartalet, säger Kristiansen.

Koncernen förväntar sig att tillväxten för bostadsbyggandet i Norge blir fortsatt svag.
– I Sverige är bostadsbyggandet fortfarande ökande.Den största andelen av koncernens leveranser går till ROT-marknaden, som är mer stabil än marknaden för nybyggnationer. Aktivitetsnivån förväntas följa normala säsongsmässiga variationer med en hög aktivitetsnivå under första delen av perioden, som följs av en reduktion mot slutet av året, säger Kristiansen.

Share