Christiansen om vargproblematiken

Allt har gått snett i Vargen och statsmakten

I sin senaste bok Vargen och statsmakten redogör Gölin Carina Christiansen, journalist och författare, för hur politiker tappat greppet om vargen och landsbygden.

FINSPÅNG (LT)

Gölin Carina Christiansen, journalist och författare, har specialiserat sig på frågor om lantbruk och skogsbruk. Hon har även i många år arbetat i Kanada och sett hur man löser rovdjursfrågan där.

Share

Tills slut är det väl nog?!

Staffan Danielsson, stridbar östgöte som man antingen gillar eller inte gillar, tar ett beslut som nog kanske inte var helt oväntat. Att lämna sitt parti efter 50 år. När jag tog över rodret i LRF Östergötland kändes det viktigt för mig att göra det i samma anda som mina företrädare.

Share

Kravmärkt mat ökar, särskilt ägg

Även konventionellt producerade ägg ökar

Förra året såldes det sju procent fler Kravmärkta ägg än året innan, vilket är den kraftigaste försäljningsökningen av Kravmärkta ägg på flera år.

SVERIGE (JB)

Efter tre år där försäljningen av Kravmärkta livsmedel stått still skedde en ökning under 2020. Och de Kravmärkta kategorier som har bidragit mest till försäljningsökningen är kött och ägg.

Share

Viktigt med hållbarhet i all led

Jordbruksverket kartlägger initiativ och åtgärder

Jordbruksverkets rapport visar att det finns ett stort driv hos företag, organisationer, kommuner, regioner och myndigheter att öka hållbarheten i livsmedelssystemet. Bild: PIXABAY

SVERIGE (JB)

Utvecklingen mot en hållbar livsmedelsproduktion går åt rätt håll men vissa områden behöver stärkas. Det arbetas flitigt på alla håll och kanter med hållbarhet just nu, från bonden i sin ladugård hela vägen upp till EU:s beslutande organ.

Share

Lantbrukets miljöarbete förbättrar vattenmiljön

Fosforläckaget har minskat mer än beräknat

Dammanläggning vid Stora Tollby. Bild: GUNNAR GIDEFELDT

SVERIGE (JB)

En av lantbrukets största miljöutmaningar är att minska läckaget av fosfor från odlingsmarken. Svenska bönder har arbetat intensivt i flera år för att förbättra läget. Nu visar nya beräkningar att fosforläckaget från odling glädjande minskat mer än tidigare bedömningar.

Share

Renare hav och småskaligt fiske

Huvuddragen i förslag till nytt havs-, fiskeri- och vattenbruksprogram

Färre men effektivare satsningar på vattenbruk, småskaligt fiske och miljö i nytt förslag. Bild: MAJA KRISTINA NYLANDER

SVERIGE (JB)

Det nya havs-, fiskeri och vattenbruksprogram för perioden 2021-2027 håller på att ta form. Tanken är ett ökat utbud av svenskproducerat och att programmet ska bidra till målen i den svenska livsmedelsstrategin.

Share

Ett upplevelsecenter för mat tar form

Östergötland kan få nytt besöksmål i Väderstad

Om några år kan Östergötland få ett nytt, stort besöksmål med fokus på mat. Lantbrukaren Peter Borring är konsult för projektet. Bild: MARIE BERGGREN

VÄDERSTAD (LT)

Om några år kan Östergötland få ett nytt, stort besöksmål med fokus på mat. Just nu pågår arbetet med att skapa ett “Upplevelsecenter för mat” vid Väderstad som kan bli blott det andra av sitt slag i världen, berättar Peter Borring som är konsult för projektet.

Share

Starkt resultat 2020 trots pandemi

LRF-koncernen redovisar bra siffror för fjolåret

Anna-Karin Hatt är vd och koncernchef för LRF. Bild: JOHANNA NORIN

SVERIGE (LT)

LRF-koncernen redovisar ett resultat efter skatt på 133 (397) Mkr för 2020. Verksamheten har snabbt kunnat anpassas till situationen som uppkom när pandemin bredde ut sig under våren.

Share