Räkna även i år med granbarkborren

Vädret avgör, men risk för stora skador under 2022

Gran angripen av granbarkborre. Bild: MARTINA TEDENBORG

SVERIGE (JB)

Granbarkborren har orsakat enorma skador på den svenska skogen under de senaste åren. Och mycket tyder på att även 2022 blir ett tungt år för skogsägarna, som får hoppas på en…

Share

Upp för gris och fågel, ned för nöt

Även produktionen av smör och ost har ökat

Slakten av fjäderfä ökade med mer än sex procent jämfört med helåret 2020.

SVERIGE (LT)

Jordbruksverket har släppt statistiken över animalieproduktionen 2021. Där kan man se att slakten av gris och fjäderfä fortsätter att öka medan slakten av lamm, får och nöt minskar.

Share

Årets mjölkbonde finns i Falköping

Brisbo lantbruk hyllas för successiva förbättringsåtgärder

När Markus Brisbo började i företaget hade gården 24 kor i en uppbunden ladugård. Under åren har mjölkproduktionen utvecklats. Bild: KENT ENG

SVERIGE (JB)

En god djurhälsa, tydlig avelsstrategi och förmågan att hålla en hög lägsta-nivå inom alla områden är utmärkande för Brisbo Lantbruk, som tilldelats titeln Årets mjölkbonde 2022.

Share

Vad var det vi sa?

I skrivande stund, några dagar in i Rysslands invasion av Ukraina, sitter chocken kvar. Få omvärldshändelser känns så obehagligt som detta. Dels för att Ukraina känns så nära. Jag har sålt minst två tröskor dit…

Share

Insatser för att minska matsvinnet

Att rädda mat sparar både pengar och klimatet

Matsmarts kunder räddade nära 11 000 ton mat under 2021 – motsvarande en nettobesparing av koldioxidutsläpp på ungefär 9500 ton. Bild: MATSMART

SVERIGE (JB) 

Det slängs ofantliga  mängder mat i Sverige  och världen. Det är inte  bara ett stort slöseri  med resurser utan dessutom  dåligt både ekonomiskt  och ur klimatsynpunkt.  Men…

Share

Väderstad öppnar kontor i Mjärdevi

Har även presenterat ny vd och ny styrelseordförande

Henrik Gilstring är ny vd för företaget Väderstad från den 1 februari och tillhör ägarfamiljens tredje generation. Bild: HANS BERGGREN

LINKÖPING (JB) 

Kontoret på Tornbyområdet  har blivit  för litet så nu flyttar  Väderstad till Mjärdevi.  I sina nya lokaler  har man kontorsplatser  för fler än 100 medarbetare. 

Share

Östgötska lantbrukare vill investera

Intresse för satsningar på ny teknik för hållbar verksamhet

Östgötska lantbrukare har fortsatt hög investeringsvilja, trots ett osäkert läge. Bild: TOBIAS PETTERSSON

ÖSTERGÖTLAND (JB) 

Det är ett osäkert läge  för många lantbruksföretagare  men investeringsviljan  är fortsatt  hög, precis som  den varit de senaste  åren, enligt en undersökning  på uppdrag av  Landshypotek Bank. 

Share

Höga kostnader för äggbranschen

Prishöjningar att vänta för konsumenterna

De svenska äggen har många starka och uppskattade mervärden, framhåller Marie Lönneskog Hogstadius, verksamhetsledare på Svenska Ägg. Bild: SVENSKA ÄGG

VRETA KLOSTER (JB)

Kostnaderna för svensk matproduktion har ökat kraftigt på senare tid och det gäller inte minst äggbranschen. För att upprätthålla kvalitet och djur – omsorg kan konsumenterna…

Share