Vackra Gunnerstad gård

Storslagen utsikt nära Gamleby tätort

148 hektar mark, representativ mangårdsbyggnad med utsikt, ”arbetarlänga” och flera ekonomibyggnader. Välkommen till Gunnerstad gård som är veckans gård till salu.

Share

Värsta skörden sen 1998

Rekordmycket regn i juli och augusti. Även om just undertecknad ska vara ödmjuk inför att många kollegor drabbats betydligt värre av…

Share

Kan minska utsläppen

Myrar – en viktig biotop för mångfald och som kolsänka

Myrar kan omfatta större eller mindre ytor. I norr kan de närmast dominera landskapet medan de vanligen är mer blygsamma söderut.

SKOG (JB)

I Sverige utgörs fem miljoner hektar av skogen av myrmark. Som kolsänka och för den biologiska mångfalden är de en mycket värdefull del av landskapet.

Share

Invasiv parasit i simblåsan hos ål

Kan ha negativ inverkan vid den långa vandringen till Sargassohavet

Simblåsa hos en ål, fylld med den invasiva simblåseparasiten Anguillicola crassus. Bild: JOSEFIN SUNDIN, SLU

SVERIGE (JB)

– Att många av de undersökta ålarna hade synliga parasiter och också skador på sina simblåsor är oroväckande med tanke på ålarnas långa vandring mot Sargassohavet,…

Share

Högre metanutsläpp

Metanutsläppen från vattendrag i norr var högre än väntat, sannolikt för att det ofta finns torvmarker och våtmarker i avrinningsområdet. Här syns Miella -jokka, Abisko. Bild: GERARD ROCHER ROS

Sötvattensystem står för hälften av de globala utsläppen av metan, är en kraftfull växthusgas som bidrar till den globala uppvärmningen. Men, bland sötvattnen har flodernas och…

Share

Även vägtisteln fyller en roll

Arterna är många och de behövs för att sköta skogen

På en vägtistel satt en humla och en guldbagge på blomman. Tydligen så samsades de bra om det begränsade utrymmet. När så en pärlemorfjäril anslöt sig blev det mycket trångt.

SKOG (JB)

Den biologiska mångfalden är värd att värna och bevara. Varje art har sin nisch och inte sällan är andra arter beroende av den. Även en vägtistel gynnar och bidrar.

Share

Klimatnytta syns i fastighetsannons

Ludvig & Co först ut med märkning av hur mycket kol fastigheten binder

En ny märkning i fastighetsannonser visar hur klimatnyttig skogen är. Bild: LUDVIG & CO

SVERIGE (JB)

Från och med denna sommar anger Ludvig & Co fastighetsförmedling en ny parameter i sina fastighetsannonser. Där anges hur mycket kol skogen binder vilket är ett mått på…

Share

DM i skogskörning har avgjorts

Roger Axelsson får representera Östergötland i SM 2024

Roger Axelsson från Boxholm med ardennerhästen Balder i momentet vagnbana.

LJUNGSBRO (JB)

I början av maj anordnade Östergötlands brukshästklubb dist – riktsmästerskap i skogskörning på Veda Enbacken i Ljungsbro. Vinnaren får representera Östergötland vid SM i…

Share