Vad var det vi sa?

I skrivande stund, några dagar in i Rysslands invasion av Ukraina, sitter chocken kvar. Få omvärldshändelser känns så obehagligt som detta. Dels för att Ukraina känns så nära. Jag har sålt minst två tröskor dit…

Share

Insatser för att minska matsvinnet

Att rädda mat sparar både pengar och klimatet

Matsmarts kunder räddade nära 11 000 ton mat under 2021 – motsvarande en nettobesparing av koldioxidutsläpp på ungefär 9500 ton. Bild: MATSMART

SVERIGE (JB) 

Det slängs ofantliga  mängder mat i Sverige  och världen. Det är inte  bara ett stort slöseri  med resurser utan dessutom  dåligt både ekonomiskt  och ur klimatsynpunkt.  Men…

Share

Väderstad öppnar kontor i Mjärdevi

Har även presenterat ny vd och ny styrelseordförande

Henrik Gilstring är ny vd för företaget Väderstad från den 1 februari och tillhör ägarfamiljens tredje generation. Bild: HANS BERGGREN

LINKÖPING (JB) 

Kontoret på Tornbyområdet  har blivit  för litet så nu flyttar  Väderstad till Mjärdevi.  I sina nya lokaler  har man kontorsplatser  för fler än 100 medarbetare. 

Share

Östgötska lantbrukare vill investera

Intresse för satsningar på ny teknik för hållbar verksamhet

Östgötska lantbrukare har fortsatt hög investeringsvilja, trots ett osäkert läge. Bild: TOBIAS PETTERSSON

ÖSTERGÖTLAND (JB) 

Det är ett osäkert läge  för många lantbruksföretagare  men investeringsviljan  är fortsatt  hög, precis som  den varit de senaste  åren, enligt en undersökning  på uppdrag av  Landshypotek Bank. 

Share

Höga kostnader för äggbranschen

Prishöjningar att vänta för konsumenterna

De svenska äggen har många starka och uppskattade mervärden, framhåller Marie Lönneskog Hogstadius, verksamhetsledare på Svenska Ägg. Bild: SVENSKA ÄGG

VRETA KLOSTER (JB)

Kostnaderna för svensk matproduktion har ökat kraftigt på senare tid och det gäller inte minst äggbranschen. För att upprätthålla kvalitet och djur – omsorg kan konsumenterna…

Share

Rekordlågt bildande av formellt skydd

Under 2021 bildades 980 hektar formellt skydd av Skogsstyrelsen, det lägsta sedan 1998.

Under 2021 bildade Skogsstyrelsen 118 nya biotopskyddsområden och 26 nya naturvårdsavtal. Det är det lägsta antalet sedan Skogsstyrelsens arbete med formellt skydd…

Share

Sanningens minut är här

Ja, rubriken låter lite drastisk men faktum är att det vi ser nu med springande energipriser kommer utkräva politisk handling i någon form. Ett valår som detta är jag inte det minsta orolig att det inte lär komma politiska åtgärder utan snarare vilka åtgärder.

Share

Nya åtgärder för bättre havsmiljö

Ska minska miljöbelastningar och stärka den marina biologiska mångfalden

Nya åtgärder ska förbättra den känsliga skärgårdsmiljön, inte bara i Valdemarsvik utan längs hela den svenska kusten.

GRYT (JB)

Havsmiljön i Gryts skärgård och övriga svenska kustmiljöer måste förbättras och därför har Havs- och vattenmyndigheten nu presenterat ett uppdaterat åtgärdsprogram för de…

Share