Glädjande besked under elkrisen

Regeringen river hinder för att trygga elförsörjning skriver Svenskt Näringsliv

Elkrisen slår fortsatt hårt mot många företag och hushåll. En viktig förklaring är bristerna i det svenska energisystemet, skriver Svenskt Näringsliv.

SVERIGE (JB)

Elkrisen slår fortsatt hårt mot många företag och hushåll. En viktig förklaring är bristerna i det svenska energisystemet. I det korta perspektivet är det avgörande att återbetalningen av…

Share

Bråda dagar för värmepumpsföretag

Var förutseende nog att ha pumpar i lager när efterfrågan steg

När det gäller att borra nytt efter bergvärme är det väntetider även för Vadstena Villavärme som namnet till trots borrar och installerar över hela Östergötland.

VADSTENA (LT)

Företaget Vadstena Villavärme installerar värmepumpar och utför borrning efter vatten och för bergvärme. Man har en överraskande stor beredskap för den ökande efterfrågan.

Share

Bygger ny hetvattenackumulator

Ett led i Tekniska verkens plan att bli koldioxidneutrala

Tekniska verken bygger ny ackumulator för att nå miljömålen. Bild: WHITE ARKITEKTER

LINKÖPING (JB)

Tekniska verken i Linköping bygger nu en andra fjärrvärmeackumulator för att kunna jämna ut svängningar i värmeproduktionen och undvika användning av topplastpannor.

Share

Kompensation för höga elpriser

Regeringen fördelar sex miljarder på konsumenterna

Finansminister Mikael Damberg (bilden) och energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar presenterade den nya elpriskompensationen. Bild: KRISTIAN POHL/REGERINGSKANSLIET

SVERIGE (JB)

De höga elpriserna har slagit hårt mot många hushåll som fått skyhöga räkningar. Därför har regeringen beslutat att avsätta drygt sex miljarder kronor till en elpriskompensation för de hushåll som drabbats.

Share

Nytt kompetenscenter för biogas

Stor satsning under tio års tid väntar vid Linköpings universitet

Mats Eklund, professor i industriell miljöteknik och föreståndare för nya kompetenscentrumet Biogas Solutions Research Center. Bild: MALIN HOELSTAD.

LINKÖPING (JB)

2012 startades Biogas Research Center vid Linköpings universitet för att främja utvecklingen inom biogas. Nu har Energimyndigheten beviljat ansökan om ett nytt kompetenscentrum som bygger vidare på Biogas Research Center och som kommer heta Biogas Solutions Research Center.

Share

Vinden viktig källa till energi

Vindkraft får allt större roll när kärnkraften fasas ut

Vindkraftverk börja producera el redan vid så lite blåst som tre meter per sekund.

SVERIGE (JB)

Vindkraft är energi som utvinns ur vinden. En förnybar energikälla som finns naturligt tillgänglig. Vind är flödet av luft i atmosfären och det kommer alltid att blåsa – i olika styrka. Så här fungerar vindkraft.

Share

Turbulens på energimarknaderna

Inga nya investeringar trots växande elbehov

Trots det växande behovet av el gjordes inga nya investeringar i vindkraft det tredje kvartalet i år, visar ny statistik från Svensk Vindenergi.

SVERIGE (JB)

Trots det växande behovet av el gjordes inga nya investeringar i vindkraft det tredje kvartalet i år, visar ny statistik från Svensk Vindenergi. Sannolika förklaringar är att det råder osäkerheter…

Share

Sunsolutions – solel till företag

Fullt upp för Motalaföretaget som behöver nyanställa

Lars Laurin, vd, och Björn Karlsson säljare på Sunsolutions i Motala. Bild: PRIVAT

MOTALA (JB)

Allt fler människor i Sverige vill bidra till ett bättre klimat för allt levande. Många har börjat tittat på alternativa energikällor som exempelvis sol och vind. Men vart vänder man sig, hur går man tillväga och vem kan man be om sakkunnig hjälp hos?

Share