Glädjande besked under elkrisen

Regeringen river hinder för att trygga elförsörjning skriver Svenskt Näringsliv

Elkrisen slår fortsatt hårt mot många företag och hushåll. En viktig förklaring är bristerna i det svenska energisystemet, skriver Svenskt Näringsliv.

SVERIGE (JB)

Elkrisen slår fortsatt hårt mot många företag och hushåll. En viktig förklaring är bristerna i det svenska energisystemet. I det korta perspektivet är det avgörande att återbetalningen av… flaskhalsintäkter från Svenska Kraftnät sker så snart som möjligt till företag som haft höga elräkningar.

I det längre perspektivet behövs politiska beslut som går till botten med bristerna i energisystemet och banar väg för de omfattande och nödvändiga investeringar i ny fossilfri kraft som krävs.

Därför är det glädjande att regeringen denna vecka gett besked som kommer att bidra till en tryggare elförsörjning i Sverige. Igår presenterades förslag till lagändringar som bland annat ska möjliggöra fler kärnkraftsreaktorer på fler platser.

När hinder nu rivs tas viktiga steg mot investeringar i ny planerbar kraft. Sverige behöver mer energi från alla fossilfria kraftslag, och det krävs mycket arbete och ett högt tempo för att vi ska nå våra uppsatta mål. Inte minst gäller det tillståndsgivningen för land- och havsbaserad vindkraft.

I dag kom även ett positivt besked i en annan strategiskt viktig fråga. Regeringen har fattat beslut om att inrätta ett nytt näringslivsråd för att stärka det svenska totalförsvaret. Rådet ska genom förbättrad information mellan regeringen och näringslivet bidra till ett samlat grepp kring lagerhållning, försörjningskedjor och produktionsomställning i händelse av kris eller krig.

Svenskt Näringsliv har länge påtalat behovet av ett sådant råd. Vi är beredda att ta det ansvar som krävs. Näringslivet kommer ha en mycket tydlig uppgift i händelse av kris eller krig, och vi står redo att fullt ut bidra i arbetet.

Jan-Olof Jacke
Vd Svenskt Näringsliv

Share