Ny ägare med stora ambitioner

Camilla Egberth och Roy Karlsson visade bara glada miner när Luxora fastigheter berättade om sina visioner för gamla Luxorfastigheten. Bild: EVA CARLSSON

MOTALA (JB)

För några veckor sedan köpte Luxora fastigheter den 67 000 kvadratmeter stora Luxorlokalen i Motala. Välkänd för många som åker på RV 50, strax innan det norra brofästet på Motalabron.

Share

Prognos visar lägre totalskörd i år

veteI östra Sverige har stora delar av Östergötland lidit av torka som resulterat i en skördepotential under medel. Prognosen visar på bättre förutsättningar i Mellansverige enligt Lantmännens prognos

Lantmännens första prognos över skörden 2016 visar en totalskörd av spannmål, oljeväxter och trindsäd på cirka 5,26 miljoner ton. Det är lägre än senaste två årens rekordskördar och också lägre än senaste femårssnittet på 5,7 miljoner ton. Främsta orsaken är torka i stora delar av landet, men även angrepp av skadedjur har påverkat negativt.
De senaste två åren har den svenska skörden av spannmål, oljeväxter och trindsäd (ärter och åkerbönor) slagit nya rekord. Skördeutfallet för fjolåret blev hela 6,6 miljoner ton, vilket var det största på 25 år.

Share

Det går bra för svenska småföretag

I den femte upplagan av LRF Konsults lönsamhetsbarometer, som baseras på faktiska bokslut från en databas med över 40 000 företag med 0-15 anställda, framkommer det att lönsamheten för svenska småföretag under 2015 ökade för andra året i rad. Mest lönsamma var småföretagen i Dalarna och minst lönsamma var Stockholmsföretagen.

Share

Det är oacceptabelt

Helena Johnsson– Fullständigt otillfredsställande. Så kommenterar LRFs förbundsordförande Helena Johnsson Jordbruksverkets uppgifter om att det kan dröja omkring ett år innan samtliga stöd för stödåret 2015 är utbetalda. Det är oacceptabelt att utbetalningarna dröjer

Share

Se styrkor och svagheter

– Att driva ett lantbruksföretag är detsamma som att driva vilket företag som helst. Det handlar om att jobba med likviditeten, kassaflödet, sätta upp mål för verksamheten och effektivisera för att få resultat säger Sofie Lampa, kontorschef på LRF Konsult i Kisa.

– Att driva ett lantbruksföretag är detsamma som att driva vilket företag som helst, säger Sofie Lampa, kontorschef på LRF Konsult i Kisa.

KISA (JB)

– Varje företag är unikt. Men i dagsläget är det likviditet och kassaflödet som är viktigt och att ha god kontakt med kreditgivare och leverantörer – helst ska man ligga steget före.

Det säger Sofie Lampa, auktoriserad redovisningskonsult och kontorschef på LRF Konsults kontor i Kisa. På kontoret arbetar totalt åtta personer med olika kompetens – redovisningskonsulter, generationsskiftare och lantbruksspecialister. Från närliggande kontor lånar man in jurister, arrendeombudsman och mäklare. Arbetsområdet är Kinda med omnejd.

Share

Nytt kontor i f d brandstationen

Jan Andersson, Thomas Almgren och Torbjörn Rogsberg vid fikabordet i den öppna gemensamma ytan.

Jan Andersson, Thomas Almgren och Torbjörn Rogsberg vid fikabordet i den öppna gemensamma ytan.

MOTALA (JB)

I slutet av augusti invigdes Motala företagscenter i den gamla brandstationen. Här kommer man nu hitta LR revision och redovisning Östergyllen AB som öppnar ett Motalakontor.LR revision och redovisning Östergyllen AB har idag kontor i Borensberg och Linköping.

De erbjuder ett fullständigt utbud av tjänster inom redovisning, revision och konsultationer och har stor erfarenhet av såväl lantbruk som av många andra branscher. Företaget ingår i ett nätverk av lokalt ägda revisions- och redovisningsbyråer som återfinns från Kiruna i norr till Malmö i söder. I dagsläget finns ett sextiotal kontor i landet. Nu öppnar LR revision och redovisning Östergyllen AB ett kontor även i Motala. Det blir i det nyligen invigda Motala företagscenter som inryms i den gamla brandstationen.

Share

Gårdsköpet kräver mycket kapital

– Att köpa en gård utan eget kapitalet är svårt, för att inte säga näst intill omöjligt. Gårdspriserna är högre än avkastningen. Att köpa en gård för att leva på den finns det inga möjligheter till och så har det varit de senaste femtio åren, säger Andreas Svensson, företagschef på Valdemarsvik sparbank Bild: GUNILLA LUNDSTRÖM/MEDIAHAVET

– Att köpa en gård utan eget kapitalet är svårt, för att inte säga näst intill omöjligt.  Att köpa en gård för att leva på den finns det inga möjligheter till och så har det varit de senaste femtio åren, säger Andreas Svensson, företagschef på Valdemarsvik sparbank Bild: GUNILLA LUNDSTRÖM/ MEDIAHAVET

VALDEMARSVIK (JB)

Marknaden ställer höga krav på en effektiv produktion inom lantbruket. Lönsamheten är pressad inom jordbruket som är ett omfattande verksamhetsfält. Produktutveckling och distribution är några av områden som lantbrukaren kan se över för att få ökad lönsamhet i företaget.

Att köpa en gård utan eget kapital är svårt vilket Andreas Svensson, företagschef på Valdemarsvik sparbank, bekräftar.
– Det är svårt för att inte säga näst intill omöjligt. Gårdspriserna är högre än avkastningen. Att köpa en gård för att leva på den finns det inga möjligheter till och så har det varit de senaste femtio åren.

Share

Uteblivna lånegarantier

Regeringen och bankerna har inte lyckats nå en överenskommelse om hur lånegarantier för krisdrabbade mjölkbönder i Sverige ska genomföras. Ett misslyckande för regeringen, anser Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, enligt ett pressmeddelande.

– Att bankerna säger nej till lånegarantier är ett misslyckande för regeringen, som säger sig vilja hitta lösningar för att mildra det akuta läget för Sveriges mjölkbönder. Nu krävs det att regeringen omedelbart återkommer med ett alternativt förslag, som ger direkt effekt för våra mjölkbönder som idag går på knäna, säger Helena Jonsson, förbundsordförande i LRF.

Share