Gårdsköpet kräver mycket kapital

– Att köpa en gård utan eget kapitalet är svårt, för att inte säga näst intill omöjligt. Gårdspriserna är högre än avkastningen. Att köpa en gård för att leva på den finns det inga möjligheter till och så har det varit de senaste femtio åren, säger Andreas Svensson, företagschef på Valdemarsvik sparbank Bild: GUNILLA LUNDSTRÖM/MEDIAHAVET

– Att köpa en gård utan eget kapitalet är svårt, för att inte säga näst intill omöjligt.  Att köpa en gård för att leva på den finns det inga möjligheter till och så har det varit de senaste femtio åren, säger Andreas Svensson, företagschef på Valdemarsvik sparbank Bild: GUNILLA LUNDSTRÖM/ MEDIAHAVET

VALDEMARSVIK (JB)

Marknaden ställer höga krav på en effektiv produktion inom lantbruket. Lönsamheten är pressad inom jordbruket som är ett omfattande verksamhetsfält. Produktutveckling och distribution är några av områden som lantbrukaren kan se över för att få ökad lönsamhet i företaget.

Att köpa en gård utan eget kapital är svårt vilket Andreas Svensson, företagschef på Valdemarsvik sparbank, bekräftar.
– Det är svårt för att inte säga näst intill omöjligt. Gårdspriserna är högre än avkastningen. Att köpa en gård för att leva på den finns det inga möjligheter till och så har det varit de senaste femtio åren.


Vad en rimlig skuldsättning i samband med ett gårdsköp är har Andreas svårt att generellt svara på men kan tänka sig mellan 50-70 procent av värdet.
– Det är lite beroende på avkastningen och vad det ger för möjligheter till ränta och amortering. Det bör också tas i beaktning vad det är för sorts gård det handlar om, menar Andreas.

Nystartade företagare inom lantbruket behöver ha stöttning av tidigare generation som är tydliga entreprenörer. Det får man också vid till exempel generationsskifte då den äldre släktingen ofta finns kvar som stöd. Under de förutsättningarna tror Andreas att det går att driva ett lönsamt lantbruksföretag även om det finns risker.

– Många reder ut det men kanske inte alla. Bankens pengar är riskfria utan det är det egna kapitalet som är i farozonen om företaget inte skulle gå runt. Det gäller att ha god ordning och framförhållning samt vara lite bättre än andra. Lantbruket är som en industri, går det att producera och ha lägre kostnader än andra då klarar man sig. Lantbruket har varit lite mer reglerat prismässigt de sista trettio åren men så är det inte längre, det är marknaden som bestämmer priserna.

– Om jag ser till mjölkproducenterna så får de kämpa men jag ser inga ekonomiska svårigheter utifrån min bedömning. Visserligen är det svårare med mjölkproduktion där det tar längre tid att uppnå resultat till skillnad från spannmålsodling.

För många som vill köpa en jordbruksfastighet kan det vara fördelaktigt att först se sig om för att hitta en mindre gård och ha ett arbete vid sidan om.

– Det kan vara enda lösningen för den som ämnar starta eget företag. Ha ett huvudsakligt arbete utanför gården och låta en del av lönen gå in i företaget för att betala räntor och amortering. Dessutom har det varit en våldsam prisutveckling, en gård som köptes förra året för tre miljoner kan snart vara värd fem miljoner. Då finns det ett utrymme som kan användas till nästkommande investering så att köpa en mindre gård är ett bra alternativ, säger Andreas.

Ett annat alternativ kan vara att söka en arrendegård. Det är många investeringar som ska göras i både djur och en maskinpark. Har det gjorts ett köp av en gård för flera miljoner utan att ha eget kapital är det svårt att fortsätta investera. Ett arrende under några år är ett bra sätt att komma igång med.

De råd som Andreas har att ge lantbrukare är att ta de stora posterna och se på resultaträkningarna.

– Jag brukar säga att det bästa är se över vilka kostnader som går att hålla nere. På energisidan gäller det diesel och el som ligger inom ramen höga kostnader. Men jag återkommer till ordning och reda samt framförhållning. Det är viktigt att säkra sina intäkter och agera som en professionell företagare, anser Andreas.

Text: CARINA LARSSON

Share