Gott skördeläge i Östergötland

Peter Borring analyserar hela länet

Peter Borring, LRF-ordförande i Östergötland, menar att skördarna överlag ser bra ut i Östergötland. Bild: PRIVAT

ÖSTERGÖTLAND (LT)

Lantbrukarna har kommit igång något tidigare med skörden i år.
– Hittills ser det betydligt bättre ut än normalskörd på många håll, säger Peter Borring, regionordförande i Lantbrukarnas Riksförbund i Östergötland.

Förra årets torka med vattenbrist och dåliga skördar och därmed foderbrist har satt sina spår. Torkan märks fortfarande av på flera platser runt om i Sverige. Många lantbrukare befarade att årets sommar skulle bli en repris av 2018.

För Östergötlands del är LRF-ordföranden försiktigt positiv.

– Vi hade en rejäl värmebölja för ett par veckor sedan vilket drev på mognaden och många kunde skörda och tröska tidigare än andra år. Vi brukar annars ha som riktmärke att börja tröska kring Skänninge Marken (i år 7-9 augusti), säger Peter Borring.

Skörd är det samma som insamling av växter eller växtdelar för förädling eller konsumtion. Tröskning är den process då man skiljer kärnan från axet i exempelvis spannmål och andra grödor.

Råg, korn, höstoljeväxter som raps, höstvete och tidiga sorter av ärter hör till de spannmål som börjat att skördas i skrivande stund.

– Av det som skördats hittills ser det betydligt bättre ut på många håll om man jämför med normalskörd, men samtidigt bedömer jag att bara cirka 20 procent har skördats ännu så länge, säger Borring.

När vi talas vid spår meteorologerna regn.
– Den närmaste veckan ser inte jättebra ut för oss. Lite skvättande är bara bra, då mognar grödorna i fatt, men det kan bli problem med ihållande regn, säger Peter Borring som bedriver såväl ekologisk som konventionell växtodling.

Västra Östergötland ligger bäst till beträffande jordar, klimat och närheten till Vättern och här uppnås i regel de högsta skördarna,
– Det har rapporterats vara förvånande torrt öster om Linköping, nästan lika torrt som förra året, men inte så varmt. Vårgrödorna lider mest skada men ser förvånansvärt fina ut ändå, säger Borring.

Även om Peter Borring i stora drag målar upp en positiv bild så finns det flera sidor av det berömda myntet.

– Man tänker att nu borde väl bönderna vara nöjda. Men marknadspriset på spannmål har sjunkit från cirka två kronor till 1,30 kronor kilot. För dem som odlar spannmål till sina egna djur är det gynnsamt, men det är betydligt sämre för dem som producerar för att sälja till andra, så det ser lite olika ut.

Text: MARIA LIDBERG

Share