Förbättringsförslag minskar åtgången av lim

Ger vinster för både ekonomi och miljö

När limträkomponenterna pressas samman trycks överflödigt lim ut från de limbestrukna ytorna. Onödigt mycket lim går till spillo på det sättet, tyckte Tommy Kjellberg som är operatör vid Moelven Töreboda AB.

Eftersom tekniken har utvecklats genom åren, och lamellen som lägger ut limmet har en så jämn och bra yta, tyckte han att det borde gå att minska mängden lim och ändå hålla samma kvalitet.

Tommy Källberg Bild: Tommy Helström

Tommy Källberg
Bild: Tommy Helström

– Vi tog kontakt med Casco, som levererar lim till fab – riken, och de höll med. Så vi provade och upptäckte att vi kunde minska förbrukningen med 9,7 procent, säger Tommy Kjellberg. Han berättar att resultatet blev över förväntan. Kvalitetskontrollerna visar att limfogen är precis lika stark som tidigare.

Men vinsterna blir både ekonomiska och miljömässiga och bidrar till en högre effektivitet. – Dessutom blir limträbalkarna ännu bättre än tidigare. Lim innehåller fukt, och det påverkar trä. Med mindre lim blir påverkan mindre och balkarna blir rakare. Miljön vinner stort på det här eftersom vi förbrukar betydligt mindre lim än tidigare under ett år. Dessutom minskar företagets kostnader, säger Tommy Kjellberg.

Han gissar att den ekonomiska besparingen blir ännu högre, eftersom elförbrukningen till de mikrovågor som värmer upp limfogen också minskar. Vd Johan Åhlén instämmer i att Tommy Kjellbergs förslag är värdefullt. Det valdes till 2014 års bästa förslag vid Moelven Töreboda AB, och belönas därför med 10 000 kronor.

– Kjellberg har arbetat i företaget i 20 år och har lämnat många förbättringsförslag genom åren. Det är ett kreativt förbättringsförslag som sparar pengar och höjer kvalitén.

Det kan vara svårt att hitta de enkla förbättringarna då man normalt kanske letar efter tekniska revolutioner. Detta är dock ett exempel som visar att det kan vara bra att ”gräva där man står”, säger Åhlén. Men någon uppfinnar- Jocke vill inte Kjellberg vara med på att han är.
– Jag vill bara ha ordning och reda på grejerna och vill göra mitt för att produktionen ska fungera bra.

Share