Varningsflagg i ny elsäkerhetsbarometer

De elrelaterade bränderna ökar, det finns farliga elinstallationer i var femte hem och det är svårt för hemmafixare att göra rätt. När EIO för första gången presenterar sin årliga elsäkerhetsbarometer, en kartläggning av elsäkerheten i Sverige, finns betydande brister på nio av tio bedömningsområden.

Share

Stigande virkespriser

Stigande virkespriser på sågtimmer och massaved under första kvartalet 2015.

Virkespriserna (leveransvirke) steg under första kvartalet 2015 jämfört med kvartalet dessförinnan. Sågtimmer- respektive massavedspriserna steg med två respektive en procent. Sågtimmerpriserna steg med fyra procent i region Syd. I region Nord och region Mellan var sågtimmerpriserna oförändrade.

Massavedspriserna steg med fyra procent i region Nord och med två procent i region Mellan medan de i region Syd var oförändrade.

Vid en jämförelse mellan första kvartalet 2015 och samma kvartal 2014 steg sågtimmerpriserna med fem procent och massavedspriserna var oförändrade.

Källa: Sveriges officiella statistik

Share

Dags för fler ekobönder och mer ekologisk mjölk

2015-04-20 14:00 CEST

Arla behöver mer ekologisk mjölkråvara i framtiden och har därför beslutat att öppna rekryteringen av fler bönder med ekologisk mjölkproduktion. Det bondeägda mejeriföretaget vill skriva nya ekokontrakt inom utvalda geografiska områden i Sverige, Danmark och Centraleuropa.

Arla är redan i dag världens största ekologiska mejeriföretag och Arlas företagsledning har ambitionen att öka försäljningen av ekologiska mejeriprodukter – både på de europeiska kärnmarknaderna och på nya marknader som exempelvis Kina. Överallt i världen ses ekologiska produkter som premiumprodukter.

Arlas mål är att 2017 ha ytterligare totalt 150–200 miljoner kilo ekologisk mjölk i Danmark och Centaleuropa samt upp till 50 miljoner kilo ytterligare i Sverige. Det motsvarar en ökning av Arlas totala invägning av ekologisk mjölk på omkring 25–30 procent.

– Våra analyser pekar på att efterfrågan på ekologiska mejeriprodukter från Arla ökar. Det är mycket positivt och vi vill självklart kunna möta denna efterfrågan. Vi hoppas att våra nuvarande ekologiska mjölkbönder kan öka mjölkproduktionen, men vår bedömning är att även om det sker så finns det ett behov av ytterligare mjölk, säger Arlas vice vd Povl Krogsgaard och fortsätter:

– Det går inte att etablera ny ekologisk mjölkproduktion från en dag till en annan. Det är ett stort beslut för en mjölkbonde och det kräver förberedelser. Det tar två år för en konventionell mjölkbonde att ställa om till ekologisk produktion och därför sätter vi nu igång med en rekryteringsprocess.
Rekryteringen
De ekologiska mjölkbönderna säljer sin mjölk enligt ett kontrakt mellan den enskilda bonden och Arla, och Arla betalar ut ett tillägg till det ordinarie mjölkpriset.

Rekryteringen
av de nya ekobönderna som nu sätts igång kommer att göras så att hämtningen av mjölken från gårdarna blir så kostnadseffektiv som möjligt.

– Målet är att rekrytera den nya ekologiska mjölken i områden nära de mejerier som producerar ekoprodukter eller i områden där vi kan samla in mycket ekologisk mjölk samtidigt, så att vi inte behöver köra långa sträckor med halvfulla tankbilar. Vi måste alltid hålla ett öga på de totala intransportkostnaderna inom Arla, säger Povl Krogsgaard.
Ekotillägget höjs för ägarna i Centraleuropa
De nya rekryteringsplanerna har presenterats för de Arlabönder som sitter i ekogruppen och företräder ekobönderna i Danmark och Sverige. Centraleuropa (det vill säga Tyskland, Belgien, Luxemburg och Nederländerna) har ingen ekogrupp i dag, men styrelsen har nyligen beslutat att det ska etableras en.

Med bakgrund i en analys av marknaden för ekologisk mjölkråvara i Centraleuropa har Arlas företagsledning dessutom beslutat att höja ekotillägget till ägarna i Centraleuropa med 2 eurocent per kilo mjölk från den 27 april 2015.
Fakta

  • Om en nuvarande Arlabonde med konventionell mjölk vill ställa om till ekologisk produktion och skriver på ett kontrakt med Arla gäller följande:
    • Arla betalar ekotillägg för ägarens mjölk de sista sex månaderna under omställningsperioden när korna ska äta ekologiskt foder. Detta tillägg ska betalas tillbaka till Arla om ägaren lämnar Arla för ett annat mejeri under kontraktsperiodens två första år.
    • Arla kan eventuellt betala för rådgivning som kan hjälpa konventionella bönder att fatta ett beslut om omställning eller inte.
  • Det är Arlas företagsledning som avgör vem som ska erbjudas ett ekokontrakt. Rekryteringen av mer ekologisk mjölk ska ske på ett sådant sätt att intransportkostnaderna begränsas så mycket som möjligt. Det betyder att Arla tar hänsyn till avståndet till mejeriet och hur mycket ekologisk mjölk som finns eller kommer att produceras i det aktuella området.
  • Om danska eller svenska ekobönder som i dag inte levererar sin mjölk till Arla vill bli ägare och leverera ekologisk mjölk till Arla gäller samma villkor som för befintliga ägare. Nya ägare i Tyskland måste godkännas genom ett särskilt styrelsebeslut.
  • Själva rekryteringen förbereds under de kommande veckorna. Intresserade mjölkbönder uppmanas kontakta Arla och meddela sitt intresse. Därefter skickas ett ansökningsformulär.
  • I Storbritannien pågår just nu arbetet med att ta fram en ekostrategi, men för närvarande, eftersom utbudet är i balans med behovet, finns inga planer på att rekrytera ytterligare ekomjölk i Storbritannien.
Share

Skötselmetoder visas på mässa

Andra mål för en ny generation skogsägare

Isabelle Bergqvist2C SkogforskDen nya generationen skogsägare har delvis andra mål för sitt ägande och skötseln av skogen. – Det blir allt vanligare att man ser skogsbruket som ett sätt att bidra till en hållbar värld, säger Isabelle Bergkvist, programchef för skötsel och miljö på Skogforsk.

Share

Visning av nybyggd ladugård

Ladugårdsvisning och smörgåstårta

SÖDERKÖPING

IMGP2479LRF-krets och Hammarkinds norra hushållningsgille har samarrangerat en träff där det inledningsvis ordnades en visning av familjen Berges nya fräscha ladugård vid Bleckstad. Därefter bjöds det på smörgåstårta och kaffe i Drothems församlingshem där LRF:s distriktsordförande Peter Borring var gäst. 45 personer kom till träffen.

Bent "Åby" Johansson

Bent ”Åby” Johansson

Annika Berge

Annika Berge

Share

Bondbönan förbereder

Närodlade grönsaker ska säljas i gårdsbutik och på marknad

STUREFORS

Bondbînan (2)Verksamheten är i uppstarten liksom odlingssäsongen. Kristina Carlsson i Seltorp kommer att odla och sälja närodlade grönsaker. Hennes idé är att ha flera olika närodlade sorters grönsaker som ska säljas i gårdsbutik och på Bondens marknad.

Share

Ekoproduktion på anrik gård

Kravmärkt köttproduktion är det som gäller

VÅNGA

DSC_0009Vid sjön Roxen i Vånga socken, Norrköpings kommun, ligger den anrika Grensholms herrgård. Gården ägs och drivs sedan 1993 av makarna Carl och Linda Lagerfelt där ekologisk köttproduktion står som huvudnäringen.

Share