Förändringar i jordbrukarstödet

Huvudsaklig verksamhet avgör rätt till stöd

tröska_0013998r SVERIGE

Camilla_CallmanMed 2015 kommer nya regler för en del av stöd och ersättningar till jordbruket. Bland förändringarna återfinns att det blir svårare att få jordbrukar – stöd för den som har en huvudsaklig verksamhet som inte är jordbruk.

Från Jordbruksverkets meddelas att en hel del nyheter för stöd införs 2015.

Nya regler kommer för bland annat gårdsstödet, förgröningsstödet, stödet till unga jordbrukare och nötkreatursstödet. Här finns också en förändring i villkoren för jordbrukarstödet. En grundregel är att ”Förändringen gäller bara företag och personer som sammanlagt fick mer än 5 000 euro i gårdsstöd, mervärdesstöd och stöd för kvalitetscertifiering år 2014, före avdrag för olika fel.

Om du inte fick dessa stöd 2014 baseras beräkningen i stället på de arealer du redovisar i din SAM-ansökan för 2015…”
– Det är mycket nytt i år men man kan ändå känna igen sig och känna igen grundtänket, säger Camilla Callman som är enhetschef på Jordbruksverket. Möjligheten att få vanliga stöd och ersättningar har krympt för de företag och personer som ”driver permanenta sport- eller rekreationsanläggningar, fastighetsföretag, flygplatser, vattenverk eller erbjuder järnvägstjänster”.

Här återfinns golfbanor, kapplöpningsbanor, elljusspår, fotbollsplaner, paddockar och hinderbanor utomhus, dansbanor och campingplatser med mera. Hit räknas dock normalt inte ridhus och andra inomhusanläggningar, tillfälliga marknadsplatser, parkeringsplatser eller tävlingsområden som inte stör det jordbruk, strövområden och vandringsleder. En del av regelförändringarna rör besöksnäringen som är en av de näringar som är på uppgång och som räknas som viktiga för landsbygden.

Hur går det ihop? – Det är inte specifikt för besöksnäringen, men träffar den. Sedan är man inte nödvändigtvis helt borta för det finns undantag. Med undantagen finns sådant som i vilken omfattning man ägnar sig åt respektive näringsgren. – En tillräcklig jordbruksverksamhet är en tredjedel. Landsbygdsprogrammets innehåll är inte formellt beslutat men om det blir godkänt så finns även där en skrivning om aktiv brukare av åkermark.

Hur är det om, vilket inte är ovanligt, två makar har var sin verksamhet? Räknas gården som helhet?
– Man ser till den som söker stöd så personnummer eller organisationsnummer avgör. Man får förstås inte skapa konstlade förutsättningar för att kringgå reglerna. Om man alltid haft en uppdelning mellan sig avseende verksamheterna så är det okej. Östergötland är ett län med mycket hästnäring. En paddock räknas till sådant som kan ge avdrag medan ett ridhus inte gör det.

Hur hänger det här egentligen ihop? – En paddock är utomhus. Ridhuset har verksamhet inomhus. Det är det hela. Det finns även en skrivning om fastighetsföretag, men med det menas personer och företag som kommersiellt driver fastighetsutveckling, fastighetsförmedling eller förvaltar fastigheter åt andra. ”En jordbrukares uthyrning av bostäder som finns på gården räknas inte som fastighetsförmedling i det här sammanhanget. Det gör inte heller uthyrning av lokaler, ytor eller mark på gården.” Jordbruksverkets information är väl värd att läsa igenom. Kanske finns inte bara hinder utan även nya möjligheter.
Text: BO BÄCKMAN

Share