Kvinnorevolution

Svenska skogen har traditionellt varit en manlig historia men i vad som kan beskrivas som en tyst revolution har kvinnorna på bred front klivit in i branschen. 125 000 kvinnor äger skog och flera av skogsbrukets mest tongivande styrelser leds i dag av kvinnor.

Share

Självförsörjande på ekologiskt foder

Sofia och Stefan har tagit fasta på att ekologiskt lantbruk är viktig del i miljöprogrammet och odlar allt ekologiskt.

Sofia och Stefan har tagit fasta på att ekologiskt lantbruk är viktig del i miljöprogrammet och odlar allt ekologiskt.

LJUSFALLSHAMMAR (JB)

Ekologiskt lantbruk är en viktig del i att Sverige ska uppnå det uppsatta miljökvalitetsmålet där en giftfri miljö och begränsad klimatpåverkan ingår. Forskningsrapporter har visat att ekologisk produktion ger en positiv miljöeffekt, den biologiska mångfalden ökar och energiåtgången blir mindre. Naturen men även framtida generationer mår bra av råvaror som odlats klimatsmart.

Share

Klusteraktiviteten ökar

Idéskissen över det nya huset. Publicerad med tillstånd av Vreta kluster.

Idéskissen över det nya huset. Publicerad med tillstånd av Vreta kluster.

VRETA KLOSTER (JB)

Det är en fortsatt utveckling på företagsparken Vreta kluster i Vreta Kloster. Företag kommer hela tiden till som hyresgäster, marsschemat för konferenser har varit så fullt att man fått säga nej till förfrågningar. Samtidigt pågår planeringen för ännu ett hus.

Share

Uppror, varje dag

Under långfredagen fylldes mitt Facebook-flöde av bilder och delningar från artiklar från Landsbygdsupproret. Inte ofta som man ser så många nyare och stora John Deere och Fendtar på en gång…

Share

Ängar snart ett minne

Urban Ekstam är botanist och naturvetare som ägnat sitt yrkesliv åt att studera hur växtlivet förändrats i södra Sverige.

Urban Ekstam är botanist och naturvetare som ägnat sitt yrkesliv åt att studera hur växtlivet förändrats i södra Sverige.

HORN (LT)

Gullviva, mandelblom, kattfot och blå viol – växter som vi sjunger om och som vi har tagit för givna i vår natur. Snart är de ett minne blott på de flesta håll i landet eftersom ängar och naturbetesmarker försvinner.

Share

Ny programperiod

Leader Folkungalands lokala aktionsgrupp, LAG, som också utgör Leaderområdets styrelse.

Leader Folkungalands lokala aktionsgrupp, LAG, som också utgör Leaderområdets styrelse.

ÖSTERGÖTLAND (JB)

Den nya programperioden för projekt med Leaderstöd är igång. Leaderområdet Folkungaland har genomgått en förnyelse och utökning. De närmaste veckorna kommer man därifrån att ge informationsträffar i de nu sju ingående kommunerna.

Share

Du har väl röstat

Du har väl röstat på årets Årets Östgötabonde!
För nionde året utdelar Länstidningen Östergötland och Hushållningssällskapet Östergötland utmärkelsen Årets Östgötabonde. Årets Östgötabonde ska med kreativitet och handlingskraft ha utvecklat sin verksamhet på ett föredömligt sätt.

Rösta gör du genom att maila till: marianne.karlsson@lanstidningen.se. Senast den 8 april måste vi ha din röst!

Här pressenteras de tre kandidaterna

Östgötabonde 1
Östgötabonde 2
Östgötabonde 3

Årets Östgötabonde ska vara ett föredöme och en inspirationskälla för sina kollegor.

Juryn har valt ut tre kandidater till årets utmärkelse. Sedan är det läsekretsen som genom sina röster bestämmer vem av de tre som får utmärkelsen.

Share

Storm, klövvilt och granbarkborre

Ett stormigt år i södra Sverige, angrepp av granbarkborre i mitt och knäckesjuka i landets norra delar är tillsammans med betesskador det som sticker ut när skadeläget för skogen 2015 sammanställts.

Share