Klusteraktiviteten ökar

Idéskissen över det nya huset. Publicerad med tillstånd av Vreta kluster.

Idéskissen över det nya huset. Publicerad med tillstånd av Vreta kluster.

VRETA KLOSTER (JB)

Det är en fortsatt utveckling på företagsparken Vreta kluster i Vreta Kloster. Företag kommer hela tiden till som hyresgäster, marsschemat för konferenser har varit så fullt att man fått säga nej till förfrågningar. Samtidigt pågår planeringen för ännu ett hus.

Idag är Vreta kluster, mötesplatsen för de gröna näringarna, utanför Ljungsbro och vägg i vägg med Vretagymnasiet så välkänt att det knappast behöver presenteras.

Klustret känns som om det nästan alltid funnits. Därför kanske det behöver påminnas om att det bara är drygt fyra år sedan klustrets första hus invigdes. Två år senare stod det andra huset på plats med den så efterlängtade aulan och det håller på att fyllas. Sammanlagt finns cirka 110 kontorsplatser både små och större.

Har det kommit några nya hyresgäster till klustret på sistone?
– Under de senaste månaderna har bland andra Dataväxt, Alnarp Cleanwater och Coach Way tillkommet, berättar Helene Oscarsson som är koordinator på Vreta kluster.
– Smak som erbjuder en rikstäckande certifieringsverksamhet för lantbruk, trädgård, livsmedelsförädling är också en ny hyresgäst.

Börjar det andra huset bli fullt?
– Vi har ett 15-tal rum kvar och förfrågningar på sju av dem. Det är bra att det finns några rum kvar innan näst hus är klart. Vi har fullbelagt med konferenser i mars. Det är väldigt kul men vi har fått säga nej till flera. Oktober till april är vår hetaste period.

Nu planerar ni för ytterligare utbyggnad av företagsparken, ett hus nummer tre. Det finns en spännande bild därborta på anslagstavlan. Är det så det ska se ut?
– Det är en inspirationsbild. Det finns ingen ritning än. Från centrum växer det grenar som växer utåt och kan innehålla vad som helst. Det kan vara häst, maskinutveckling, digital teknik, något runt mat från jord till bord, gärna en restaurang, fjäderfä är vi starka på i Östergötland med kyckling, kalkon och struts… Vi är på idéfrågestadiet.

– Först måste vi kolla behovet och senare får man närma sig folk med konkreta frågor.
– Vi ser också till vad vi behöver för nya lokaler. Någon mer aula tror jag inte vi bygger, men kanske samlingslokaler för 20-40 personer.
– Det är bara tråkigt att bygga på jättebra åkermark. Det är ett dilemma, men bygger vi så bygger vi smart med mycket husvolym per ytenhet.

När finns det tredje huset på plats?
– Ambitionen är att bygga när det finns tillräckligt många hyresgäster. Det handlar mest om ytan. Det måste vara ett antal aktörer för att det ska vara ett kluster, inte endast en jätte som bokar allt. Det måste finnas ett visst intresse innan man sätter spaden i marken. Tidigast om två år kan huset stå klart.

– Jag märker att det finns ett stort intresse och stora möjligheter. Jag tror på tidsplanen att det står där om två år. Huset kan också byggas i etapper.
Vartefter klustret växer så blir samarbetet med Vretagymnasiet allt viktigare.
– Det finns en grupp som jobbar med området. Fler parkeringar behövs och sedan är det skyltning och annat som måste lösas.

Klustret har överträffat förväntningarna och fortsätter växa. Det kreativa surret som råder i huset är ett signum och ett löfte om positiv utveckling.
– Vi vill vara plattform för företag och organisationer, en mötesplats. Jag kan säga att det varit omkring 25 000 besökare sedan vi startade.

Text och bild: BO BÄCKMAN

Share