Ny räknemodell ger bättre viltkoll

Linköpings universitet har utvecklat metod för bättre viltövervakning

Att veta hur mycket vilt som fälls genom jakt varje år är en viktig del av viltövervakning. Bild: PIXABAY

LINKÖPING (JB)

Det är svårt att veta hur viltpopulationerna i landet ser ut, då de beräkningar som görs är väldigt osäkra. Nu har forskare vid Linköpings universitet utvecklat en ny modell för att beräkna hur…

Share

Fortsatt stigande skogsmarkspriser

Sanktioner mot Ryssland har skapat större efterfrågan för svensk skogsråvara

– Skog ses som en trygg investering och är inte lika volatil som andra tillgångsslag, säger Markus
Helin, affärsutvecklare på Ludvig & Co Fastighetsförmedling. Bild: LUDVIG & CO

SVERIGE (JB)

Ludvig & Co Fastighetsförmedling, Sveriges största fastighetsmäklare av skogs- och lantbruksfastigheter sammanställer två gånger per år statistik över all den skog…

Share

Vad var det som hände?

… är det nog många som frågar sig i vissa delar av samhället efter valet. I skrivande stund är det oklart vem som får första uppdraget att bilda regering.

Share

Mer än var tionde fritidsfiskar

Under 2021 ägnade sig ungefär 1,5 miljoner personer åt fritidsfiske minst en gång enligt en enkät SCB gjort på uppdrag av HaV. Bild: NATALIE GREPPI

Att fiska är populärt bland svenskarna. Under 2021 ägnade sig ungefär 1,5 miljoner personer åt fritidsfiske minst en gång. Det visar en enkät som gjorts av statistikmyndigheten SCB på…

Share

Skörden landar på normala siffror

Höstvete står för mer än hälften av totalskörden

Årets totalskörd av spannmål förväntas bli 5,5 miljoner ton. Det är en ökning med 11 procent jämfört förra året, men normalt sett över tid. Bild: PIXABAY

SVERIGE (JB)

I år är betydelsen av den svenska spannmålsskörden viktigare än någonsin, i och med den osäkerhet och höga prisbild som råder på den globala spannmålsmarknaden på grund…

Share

Baljväxter är bra för hållbarheten

Minskar klimatbelastning och gynnar biologisk mångfald

En utredning har gjorts för att samla kunskap om möjligheterna att öka den svenska odlingen av baljväxter. Bild: PIXABAY

SVERIGE (JB)

Det finns ökad efterfrågan på växtbaserat protein från konsumenterna, och det så kallade proteinskiftet kan vara positivt för svenskt jordbruk. Det finns möjligheter att öka…

Share

Kycklingars lek visar hur de mår

Studie kan öka livskvaliteten för djur i livsmedelsproduktionen

Kycklingar ägnar mycket tid åt att leka, enligt ny forskning från Linköpings universitet. Bild: PIXABAY

LINKÖPING (JB)

Forskare vid Linköpings universitet har studerat kycklingar och upptäckt att de ägnar mycket tid till lek. En kunskap som kan ha stor betydelse för att förbättra deras livskvalitet.

Share

Poppelklon passar nordiskt klimat

Kan frigöra mark för livsmedelsproduktion

Avverkningsmogna hybridpopplar 26 år efter planteringen i södra Sverige nära Vombsjön. Bild: ALMIR KARACIC

SVERIGE (JB)

Att odla en ny sorts popplar på våra nordliga breddgrader skulle kunna frigöra stora arealer mark där det odlas bomull till att istället odla livsmedel, vilket skulle ha stor betydelse…

Share