Mer än var tionde fritidsfiskar

Under 2021 ägnade sig ungefär 1,5 miljoner personer åt fritidsfiske minst en gång enligt en enkät SCB gjort på uppdrag av HaV. Bild: NATALIE GREPPI

Att fiska är populärt bland svenskarna. Under 2021 ägnade sig ungefär 1,5 miljoner personer åt fritidsfiske minst en gång. Det visar en enkät som gjorts av statistikmyndigheten SCB på… uppdrag av Havsoch vattenmyndigheten, HaV.

Fritidsfisket är en populär fritidsaktivitet som lockar både unga och gamla och både män och kvinnor. Under 2021 ägnade sig ungefär 1,5 miljoner personer åt fritidsfiske minst en gång i svenska vatten, varav 1,0 miljoner män och 0,5 miljoner kvinnor. Detta gäller personer som är folkbokförda i Sverige, i åldern 16–80 år.

Antal fiskedagar uppgick 2021 till omkring 12,4 miljoner. cirka 6,9 miljoner av dessa dagar var ifrån antingen en privat båt eller en turbåt. Flest fiskedagar har Götaland och Svealand följt av Norrland och de fem stora sjöarna. Havsområdena med högst fiskeaktivitet är mellersta Östersjön och Skagerrak.

– Vi gör den här enkäten varje år. 2020 kunde vi se en markant ökning i både antal utövare och fiskedagar, vilket sannolikt berodde på pandemin. Under 2021 ser vi att nivåerna har sjunkit något och är ungefär samma som innan pandemin, säger Martin Karlsson, utredare vid HaV.

Fritidsfiske är definierat som allt fiske som sker utan stöd av en yrkesfiskelicens. Den vanligaste arten man är ute efter att fånga är abborre i både inlandsfiske och kustoch havsfiske. Gädda är en annan vanlig målart i båda vattnen. För inlandsvatten är de fem vanligaste målarterna, i storleksordning, abborre, gädda, öring, gös och röding. Motsvarande lista för kustoch havsfisket är abborre, gädda, makrill, öring och torsk.

Den vanligaste fiskemetoden vid fritidsfiske i Sverige är spinnfiske, följt av metfiske och pimpelfiske. Metfisket är den vanligaste sekundära fiskemetoden. Handredskapsfisket står för en klar majoritet av fritidsfisket i Sverige.

Cirka 6 500 ton av fångsten från sjöar och vattendrag behölls. Bland de viktmässigt dominerande arterna i den fångst man behöll märks abborre, gädda, gös och kräfta. Motsvarande siffra från havet uppskattas till cirka 5 900 ton.

Fritidsfiskets sammanlagda utgifter inklusive investeringar var enligt undersökningen omkring 15,3 miljarder kronor under 2021. Exklusive större inköp/ investeringar uppgår summan till cirka 5,6 miljarder kronor.

Undersökningen visar också att naturupplevelsen är viktig när man bestämmer sig för att fiska. Den är i cirka 25 procent av fallen helt avgörande för var man fiskar och av stor betydelse i 35 procent av fallen.

Text: TOBIAS PETTERSSON

Share