Skörden landar på normala siffror

Höstvete står för mer än hälften av totalskörden

Årets totalskörd av spannmål förväntas bli 5,5 miljoner ton. Det är en ökning med 11 procent jämfört förra året, men normalt sett över tid. Bild: PIXABAY

SVERIGE (JB)

I år är betydelsen av den svenska spannmålsskörden viktigare än någonsin, i och med den osäkerhet och höga prisbild som råder på den globala spannmålsmarknaden på grund… av kriget i Ukraina. Och lyckligtvis har årets skörd uppvisat bra resultat.

Till många lantbrukares stora glädje blev det ingen repris på förra årets låga skörd som berodde på initial torka och därefter kraftiga regn. Istället tycks årets lite mer typiska och växlande svenska sommarväder ha varit gynnsamt för spannmålsodlingen.

Årets totalskörd av spannmål förväntas bli 5,5 miljoner ton. Det är en ökning med elva procent jämfört med skörden förra året, men mindre än tre av de fem senaste skördarna. Det visar årets skördeprognos från Jordbruksverket.

Skörden per hektar för grödorna med störst areal, vilket är höstvete, vårkorn och havre, förväntas bli högre än genomsnittet för de senaste fem åren men är i nivå med den normskörd som beräknas med hjälp av de senaste 16 årens hektarskördar.

Skörden av höstvete förväntas bli 3,0 miljoner ton vilket är på samma nivå som förra året. Hektaravkastningen förväntas öka med sju procent till 7 040 kilo per hektar medan de odlade arealerna minskar. Höstvete förväntas stå för 54 procent av den totala spannmålsskörden.

Vårkorn är den näst största grödan och förväntas få en totalskörd på 1,2 miljoner ton vilket är 23 procent av den totala spannmålsskörden.

Havre står för tolv procent av skörden och i år förväntas totalskörden öka med 18 procent till 0,7 miljoner ton jämfört med förra året. Orsaken förklaras med ökade hektarskördar jämfört med förra året.

Totalskörden för oljeväxter, som raps och rybs, uppskattas bli drygt 0,42 miljoner ton. Det är den största skörden på 2000-talet.

Ökningen förklaras främst av ökade arealer då hektarskörden för höstraps förväntas bli 3 390 kilo per hektar vilket är på samma nivå jämfört med förra året. Höstraps svarar för 92 procent av den totala oljeväxtskörden.

Siffrorna ovan är en prognos som baseras på statistiska samband mellan tidigare års temperatur, nederbörd och skördar. Prognosen säger inte något om kvaliteten på de grödor som skördas och beräkningarna görs endast för hela landet. Preliminär statistik för bärgade skördar kommer att publiceras 15 november.

Text: TOBIAS PETTERSSON

Share