Innovativa lösningar

Fastighetsbranschen är ålagd av Sveriges riksdag att halvera energianvändningen i bebyggelsen till år 2050 och allt fler hyresgäster ställer krav på gröna fastigheter.

Fastighetsbranschen är ålagd av Sveriges riksdag att halvera energianvändningen i bebyggelsen till år 2050 och allt fler hyresgäster ställer krav på gröna fastigheter.

Den 12 januari arrangerade Cleantech Östergötland ett såkallat Pitch & Act-seminarium där östgötska miljöteknikföretag presenterade lösningar för högre miljöprestanda i fastigheter. Seminariet genomfördes i samarbete med Fastighetsägarna och 12 miljöteknikföretag fick möjlighet att pitcha sin lösning under fem minuter vardera inför 35 representanter för fastighetsägare.

Det är en stor utmaning att utveckla det befintliga fastighetsbeståndet på ett miljösmart sätt. Branschen är ålagd av Sveriges riksdag att halvera energianvändningen i bebyggelsen till år 2050 och allt fler hyresgäster ställer krav på gröna fastigheter.

Share

Ny energimärkning

Nyligen lanserades en ny energimärkning för värmepumpar, varmvattenberedare, ackumulatortankar, el-, olje- och gaspannor som gör det enklare att välja energismart. I Nibes sortiment finns bergvärmepump, luft/ vattenvärmepump och frånluftsvärmepump som får högsta betyg i det nya märkningssystemet.

Uppvärmning och varmvatten är det som drar absolut mest energi i våra hushåll. För att det ska bli lättare för alla villaägare att välja energi – smart, har det nyligen kommit en helt ny energimärkning för värmepumpar, varmvattenberedare, ackumulatortankar, el-, olje- och gaspannor.

Share

Solel för miljön och ekonomin

Fallande priser på solceller och möjligheten att sälja överskottselen är några av de bidragande orsakerna till att solelen ökar i Sverige.

Fallande priser på solceller och möjligheten att sälja överskottselen är några av de bidragande orsakerna till att solelen ökar i Sverige.

SVERIGE (JB)

Intresset för att nyttja solen som energikälla ökar i Sverige. Inte bara hos privatpersoner utan även hos lantbruksföretagen. Fallande priser på solceller som gett konkurrenskraft mot andra alternativ samt möjligheterna att sälja överskottselen är några av de bidragande orsakerna. Solcellsanläggningar är även ett ekonomiskt fördelaktigt sätt att få ner elräkningen.

Share

Låt värmen stå på

De pengar du kan spara genom att dra ned på värmen när du reser bort ska vägas mot risken för att vattenledningarna i huset fryser och rören börjar läcka. Vissa hus är också mer utsatta för frysskador än andra.

Ett normalår betalar Länsförsäkringar ut 40-50 miljoner kronor, i hela landet, för vattenskador på grund av sönderfrusna ledningar. Pengar finns att spara om du sänker värmen. Men Patrick Petersson, skadechef på Länsförsäkringar Östgöta, tipsar om att låta värmen vara på.

Share

Det är oacceptabelt

Helena Johnsson– Fullständigt otillfredsställande. Så kommenterar LRFs förbundsordförande Helena Johnsson Jordbruksverkets uppgifter om att det kan dröja omkring ett år innan samtliga stöd för stödåret 2015 är utbetalda. Det är oacceptabelt att utbetalningarna dröjer

Share