Låt värmen stå på

De pengar du kan spara genom att dra ned på värmen när du reser bort ska vägas mot risken för att vattenledningarna i huset fryser och rören börjar läcka. Vissa hus är också mer utsatta för frysskador än andra.

Ett normalår betalar Länsförsäkringar ut 40-50 miljoner kronor, i hela landet, för vattenskador på grund av sönderfrusna ledningar. Pengar finns att spara om du sänker värmen. Men Patrick Petersson, skadechef på Länsförsäkringar Östgöta, tipsar om att låta värmen vara på.

– I slutändan sparar vi drygt hundra kronor i veckan genom att sänka värmen från 20 till 10 grader. Det är den fasta kostnaden som är den största elkostnaden. Ställ den hundralappen mot risken att få stora vattenskador om rören fryser sönder.

Om rören går läck sprutar det i genomsnitt ut cirka 750 liter vatten i timmen – på ett dygn blir det 18 000 liter vatten eller en halv villapool.
– Om rören läcker för att de har frusit sönder så är vattenläckaget en mycket större miljöbov än att låta värmen vara på i en eller två veckor. Förutom kostnader och negativ miljöpåverkan så drabbas de som bor i huset. I värsta fall tar det månader eller upp till ett år innan familjen kan flytta in igen, säger Patrick Petersson.

– Var uppmärksam om du bor i en villa där rören ligger oskyddade eller om rören ligger i en yttervägg med dålig isolering. För låg temperatur i kombination med att man inte spolar och använder vattnet när man reser bort, ökar risken väsentligt för att rören fryser sönder.

Share