Innovativa lösningar

Fastighetsbranschen är ålagd av Sveriges riksdag att halvera energianvändningen i bebyggelsen till år 2050 och allt fler hyresgäster ställer krav på gröna fastigheter.

Fastighetsbranschen är ålagd av Sveriges riksdag att halvera energianvändningen i bebyggelsen till år 2050 och allt fler hyresgäster ställer krav på gröna fastigheter.

Den 12 januari arrangerade Cleantech Östergötland ett såkallat Pitch & Act-seminarium där östgötska miljöteknikföretag presenterade lösningar för högre miljöprestanda i fastigheter. Seminariet genomfördes i samarbete med Fastighetsägarna och 12 miljöteknikföretag fick möjlighet att pitcha sin lösning under fem minuter vardera inför 35 representanter för fastighetsägare.

Det är en stor utmaning att utveckla det befintliga fastighetsbeståndet på ett miljösmart sätt. Branschen är ålagd av Sveriges riksdag att halvera energianvändningen i bebyggelsen till år 2050 och allt fler hyresgäster ställer krav på gröna fastigheter.

Under seminariet fick fastighetsägare höra pitchar om laddinfrastruktur, solpaneler, hur LED-lampor reducerar elåtgången, potentialen med återvinning av värme från avloppsvatten och mycket mer.

En panel med experter från Stångåstaden, Lindsténs fastigheter, Fastighets AB L E Lundberg, HSB och Riksbyggen hjälpte till med fördjupande frågor till de presenterande företagen.

Fastighetsägare konstaterade att seminariet var ett effektivt sätt att få inblick i en mängd olika lösningar och leverantörer och kunskapsöverföring blev en lyckad komponent som gav mersmak.

För miljöteknikföretagen bidrog seminariet till att öka kontaktytorna med regionens fastighetsägare.
– Miljö- och energieffektiviseringsfrågor är högt prioriterade för våra medlemmar. Samarbetet med Cleantech Östergötland och det genomförda seminariet var en spännande möjlighet för fastighetsägare i regionen att möta lokala företag som erbjuder kunskap och innovativa lösningar inom området. Det var också mycket positivt på att ha en så kompetent panel på som bidrog till att belysa för- och nackdelar med de presenterade lösningarna, säger Björn Lundborg, ansvarig för näringspolitik inom Fastighetsägarna i ett pressmeddelande.
Han skickar också en eloge till Region Östergötland för deras engagemang i dagens aktivitet.

Pitch & Act-seminariet genomfördes den 12 januari på Cleantech Park i Linköping med cirka 65 deltagare.

Share